ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Ανασφάλιστοι Φοιτητές καλύπτονται όπως οι Ανασφάλιστοι πολίτες

Οι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι υποψήφιοι διδάκτορες που δεν έχουν άλλη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη δικαιούνται πλήρη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη από το Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.), με κάλυψη των σχετικών δαπανών από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4452/2017 (Α’17) άρθρο 31 παρ.3.

Πληροφορίες για τους φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας (Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, Περιφερειακά Ιατρεία και Τοπικές Μονάδες Υγείας) στην Κρήτη βρίσκονται στην ιστοσελίδα της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης (7η ΥΠΕ Κρήτης - Υγεία (hc-crete.gr). Επιπλέον πληροφορίες για θέματα σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας προσφέρονται κατόπιν ατομικού ραντεβού στο Ηράκλειο από το Κέντρο Υγείας Ηρακλείου (τηλ. για ραντεβού 2810719288).

 

Τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα  από 1/9/2017 έπαψαν να παρέχουν υγειονομική, ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη στους φοιτητές  σύμφωνα με την παραπάνω Εγκύκλιο και  δεν εκδίδονται ούτε ανανεώνονται πλέον  Βιβλιάρια Υγείας.

 Εγκύκλιος δείτε εδώ


Ειδικότερα στην Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου λειτουργεί Γενικό Ιατρείο (στο εισόγειο του κτιρίου που βρίσκεται το εστιατόριο):

Η εθελοντική ιατρική υπηρεσία που παρέχεται από Γενικούς και Οικογενειακούς Ιατρούς, αφορά αποκλειστικά τους φοιτητές και κατ’ εξαίρεση τους εργαζόμενους: Διοικητικούς και μέλη ΔΕΠ στο Πανεπιστήμιο Κρήτης.

  • Ο Γιατρός απαγορεύεται, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, να κάνει συνταγογράφηση και να γράφει εξετάσεις σε τρίτα πρόσωπα, ανεξαρτήτως βαθμού συγγενείας.
  • Ιατρικές πράξεις  όπως: συνταγογράφηση, καταχώρηση εξετάσεων  και άλλες διαδικαστικές ιατρικές πράξεις, απαιτούν  υποχρεωτικά σύμφωνα με τον νόμο, την προσκόμιση του βιβλιαρίου υγείας και τη φυσική παρουσία  του ασθενή, εφόσον, ο γιατρός υποχρεούται να καταγράφει όποια ιατρική πράξη κάνει στο βιβλιάριο υγείας του ασθενή.
  • Τα πιστοποιητικά για συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες απαιτούν την γνωμάτευση καρδιολόγου.
  • Συνταγογράφηση έως 3 μήνες
  • Ο γιατρός αντιμετωπίζει και έκτακτα περιστατικά χαμηλής επικινδυνότητας.

Φοιτητική Μέριμνα Σχολών Ρεθύμνου