Ευρετήριο Άρθρου

Υγειονομική Περίθαλψη Ανασφάλιστων Φοιτητών/τριών

Οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι υποψήφιοι διδάκτορες, που δεν έχουν άλλη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 31 του  Ν.4452/2017 (Α’17)  και την σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, δικαιούνται πλήρη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.) με κάλυψη των σχετικών δαπανών από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.).

Αναλυτικότερα:

  • Οι ανασφάλιστοι φοιτητές απευθύνονται πλέον στις Δημόσιες Δομές Υγείας με τον ΑΜΚΑ τους, καθώς το Πανεπιστήμιο δεν μπορεί να εκδίδει ούτε να ανανεώνει Βιβλιάρια Υγείας σε φοιτητές. Τυχόν Βιβλιάρια Υγείας φοιτητών που έχουν εκδοθεί́ από́ τις υπηρεσίες των ΑΕΙ ανακαλούνται.

Για την Εγκύκλιο δείτε εδώ


Ειδικότερα για τους φοιτητές/τριες των Σχολών Ηρακλείου

Πληροφορίες για τους φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας (Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, Περιφερειακά Ιατρεία και Τοπικές Μονάδες Υγείας) στην Κρήτη βρίσκονται στην ιστοσελίδα της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης (7η ΥΠΕ Κρήτης - Υγεία (hc-crete.gr). Επιπλέον πληροφορίες για θέματα σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας προσφέρονται κατόπιν ατομικού ραντεβού στο Ηράκλειο από το Κέντρο Υγείας Ηρακλείου (τηλ. για ραντεβού 2810719288).


Ειδικότερα για του φοιτητές/τριες των Σχολών Ρεθύμνου

Στην Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου λειτουργεί Γενικό Ιατρείο (στο ισόγειο του κτιρίου που βρίσκεται το εστιατόριο). Η εθελοντική ιατρική υπηρεσία που παρέχεται από Γενικούς και Οικογενειακούς Ιατρούς, αφορά αποκλειστικά τους φοιτητές και κατ’ εξαίρεση τους εργαζόμενους: Διοικητικούς και μέλη ΔΕΠ στο Πανεπιστήμιο Κρήτης.

  • Ο Γιατρός απαγορεύεται, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, να κάνει συνταγογράφηση και να γράφει εξετάσεις σε τρίτα πρόσωπα, ανεξαρτήτως βαθμού συγγενείας.
  • Ιατρικές πράξεις  όπως: συνταγογράφηση, καταχώρηση εξετάσεων  και άλλες διαδικαστικές ιατρικές πράξεις, απαιτούν  υποχρεωτικά σύμφωνα με τον νόμο, την προσκόμιση του βιβλιαρίου υγείας και τη φυσική παρουσία  του ασθενή, εφόσον, ο γιατρός υποχρεούται να καταγράφει όποια ιατρική πράξη κάνει στο βιβλιάριο υγείας του ασθενή.
  • Τα πιστοποιητικά για συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες απαιτούν τη γνωμάτευση καρδιολόγου.
  • Συνταγογράφηση έως 3 μήνες
  • Ο γιατρός αντιμετωπίζει και έκτακτα περιστατικά χαμηλής επικινδυνότητας.