Δωρεάν Αστική Μετακίνηση

Τα Γραφεία Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Κρήτης συνεργάζονται με την Περιφέρεια Κρήτης στο πλαίσιο υλοποίησης του κοινωνικού προγράμματος της Περιφέρειας και για την απρόσκοπτη συνέχιση δράσεων για Δωρεάν Αστική Μετακίνηση α) των Απόρων φοιτητών (με Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης), β) των ΑμεΑ που κινούνται με αναπηρικό αμαξίδιο και γ) των φοιτητών με Αισθητηριακή Αναπηρία Όρασης.

Κατόπιν ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα της φοιτητικής μέριμνας και εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τους φοιτητές αυτών των ομάδων,  αποστέλλονται από τα Γραφεία Φοιτητικής Μέριμνας οι καταστάσεις των δικαιούχων στην Περιφέρεια Κρήτης που φροντίζει για την υλοποίηση της παροχής δωρεάν μετακίνησης. Τα γραφεία φοιτητικής μέριμνας αποτελούν τον ενδιάμεσο κρίκο επικοινωνίας με τους δικαιούχους φοιτητές. 

Γενικά για την Αστική Μετακίνηση

Όλοι οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που έχουν σε ισχύ το δελτίο εισιτηρίου τους, όπως αυτό προσδιορίζεται στην ακαδημαϊκή τους ταυτότητα, δικαιούνται καθόλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους μειωμένη τιμή εισιτηρίου και κάρτας απεριορίστων διαδρομών των αστικών και υπεραστικών, οδικών και σιδηροδρομικών συγκοινωνιών εντός της Επικράτειας, στα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Ενημερώνουμε ότι για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες όλων των κύκλων σπουδών των Σχολών Ηρακλείου, η μηνιαία κάρτα απεριορίστων διαδρομών για τη ζώνη Β αστικής μετακίνησης στο Ηράκλειο διατίθεται στην τιμή των 45 ευρώ από τα γραφεία του ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.  

Ενημερώνουμε ότι για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες όλων των κύκλων σπουδών των Σχολών Ρεθύμνου, η μηνιαία κάρτα απεριορίστων διαδρομών για τη ζώνη Α αστική μετακίνηση στο Ρέθυμνο διατίθεται στην τιμή των 40 ευρώ και για τη ζώνη Β στην τιμή των 55 ευρώ από τα γραφεία του ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ ΡΕΘΥΜΝΟΥ.

 

Θεσμικό πλαίσιο: Διευκολύνσεις στις μετακινήσεις με τα μέσα μαζικής μεταφοράς των φοιτητών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων