Επιδοτούμενη Αστική Μετακίνηση

Τα Γραφεία Φοιτητικής Μέριμνας ΠΚ στo πλαίσιο του έργου "Υποστήριξη παρεμβάσεων κοινωνικής Μέριμνας φοιτητών του Πανεπιστημίου Κρήτης" παρέχουν τη δυνατότητα επιδότησης της αστικής μετακίνησης.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» άξονας προτεραιότητας 6 "Βελτιώση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος" και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

Συγκεκριμένα οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Πανεπιστημίου Κρήτης μπορούν να λάβουν την μηνιαία κάρτα αστικής μετακίνησης με επιδότηση του 50% της αξίας της.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά (για το λόγο αυτό απαιτείται να έχετε τα δικαιολογητικά σας σε ψηφιακή μορφή -αρχείο pdf), κάθε χρόνο στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους, αμέσως μετά τις αιτήσεις για σίτιση και στέγαση, κατόπιν πρόσκλησης / ανακοίνωσης των Γραφείων Φοιτητικής Μέριμνας και αφορούν την παροχή επιδότησης της αστικής μετακίνησης για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες, που έχουν κάνει χρήση του προγράμματος για δύο έτη, δεν έχουν δικαίωμα υποβολής νέας αίτησης.

Οι νεοεισερχόμενοι φοιτητές και φοιτήτριες κάθε έτους υποβάλλουν την αίτησή τους, επίσης ηλεκτρονικά, στις αρχές του ακαδημαϊκού έτους, μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής τους, και επίσης κατόπιν πρόσκλησης/ ανακοίνωσης των Γραφείων Φοιτητικής Μέριμνας.

H περίοδος υποβολής αιτήσεων και σχετικές οδηγίες ανακοινώνονται στον ιστότοπο της Φοιτητικής Μέριμνας στην καρτέλα "ανακοινώσεις".  

Η παροχή της επιδοτούμενης Αστικής Μετακίνησης χορηγείται στους φοιτητές και τις φοιτήτριες που εμπίπτουν στις κατηγορίες που έχουν προτεραιότητα βάσει των σχετικών διατάξεων μοριοδότησης που ισχύουν για τη σίτιση και τη στέγαση και σύμφωνα με τη δυνατότητα και τα οικονομικά διαθέσιμα του υλοποιούμενου έργου ΕΣΠΑ.

 

ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΕΣΠΑ

 

 

 

Δωρεάν Αστική Μετακίνηση

Τα Γραφεία Φοιτητικής Μέριμνας συνεργάζονται με την Περιφέρεια Κρήτης στο πλαίσιο υλοποίησης του κοινωνικού προγράμματος της Περιφέρειας και για την απρόσκοπτη συνέχιση δράσεων για Δωρεάν Αστική Μετακίνηση α) των Απόρων φοιτητών (με Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης), β) των ΑμεΑ που κινούνται με αναπηρικό αμαξίδιο και γ) των φοιτητών με Αισθητηριακή Αναπηρία Όρασης.

Κατόπιν ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα της φοιτητικής μέριμνας και εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τις ομάδες αυτές των φοιτητών αποστέλλονται οι καταστάσεις στην Περιφέρεια Κρήτης που φροντίζει για την υλοποίηση της παροχής δωρεάν μετακίνησης, ενώ τα γραφεία φοιτητικής μέριμνας αποτελούν τον ενδιάμεσο κρίκο επικοινωνίας με τους δικαιούχους φοιτητές.