Ποιος μπορεί να κάνει αίτηση για δωρεάν σίτιση ή/και στέγαση ;

Ποια δικαιολογητικά χρειάζομαι για την αίτηση σίτισης ή/και στέγασης ;

Πως μπορώ να κάνω αίτηση για δωρεάν σίτιση ή/και στέγαση ;

Πως μπορώ να μαθαίνω τα νέα της Φοιτητικής Μέριμνας ;

 =============================================================================

 Ποιος μπορεί να κάνει αίτηση για δωρεάν σίτιση ή/και στέγαση ; 

1. Οι ενεργοί προπτυχιακοί φοιτητές του Πανεπιστημίου Κρήτης που δεν είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου και βρίσκονται μέχρι και το 6ο έτος (ή 8ο έτος μόνο για Ιατρική),

2. Oι ενεργοί μεταπτυχιακοί των οποίων η διάρκεια φοίτησης δεν έχει υπερβεί τη διάρκεια του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών και δεν έχουν άλλο μεταπτυχιακό και

3. Oι διδακτορικοί που διανύουν τα πρώτα τέσσερα έτη στο αντίστοιχο πρόγραμμα και δεν έχουν ήδη άλλο διδακτορικό.


 Ποια δικαιολογητικά χρειάζομαι για την αίτηση σίτισης ή/και στέγασης ; 

Για να ισχύει η αίτηση σας θα πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή (PDF ή JPG) που είναι τα παρακάτω :

Υποχρεωτικά έγγραφα: (οι αιτήσεις με ελλιπή ή λάθος υποχρεωτικά δικαιολογητικά 1-5 θα δεν αξιολογούνται)

  1. Διοικητική Πράξη Προσδιορισμού Φόρου (εκκαθαριστικό) της οικογένειας και των εξαρτώμενων μελών αυτής, του τελευταίου φορολογικού έτους
  2. Φορολογική Δήλωση (Ε1) του τελευταίου φορολογικού έτους
  3.  Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
  4. Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας (για τους νεοεισερχόμενους φοιτητές υποβάλλεται η βεβαίωση σπουδών)
  5. Αντίγραφο Ακαδημαϊκής Ταυτότητας

Στην περίπτωση που ισχύει κάτι από τα ακόλουθα, χρειάζονται τα έγγραφα που αναφέρονται:

  1. Εάν υπάρχει αδερφός/η φοιτητής/τρια: Βεβαίωση Εκπαιδευτικού Ιδρύματος που να προκύπτει η φοιτητική ιδιότητα του/της αδελφού/ής
  2. Εάν υπάρχει ανεργία: Πρόσφατη Βεβαίωση συνολικού αναγνωρισμένου χρόνου ανεργίας  από ΟΑΕΔ
  3. Εάν υπάρχει αναπηρία: Πιστοποιητικό Υγειονομικής Επιτροπής για αναπηρία άνω του 67% σε ισχύ, του ίδιου ή μέλους οικογένειας

Πως μπορώ να κάνω αίτηση για δωρεάν σίτιση ή/και στέγαση ;

Υπάρχουν Οδηγίες για τη συμπλήρωση και και υποβολή αιτήσεων σίτισης και στέγασης για το νέο ακαδημαϊκό έτος και θα τις βρείτε στο σύνδεσμο <εδώ>.

 Για σύνδεση στις Αιτήσεις πατήστε στο σύδεσμο <εδώ>.

Προσοχή για να συνδεθείτε στη φόρμα της αίτησης χρησιμοποιήστε το ακαδημαϊκό σας e-mail για «Όνομα Χρήστη» και τον κωδικό που εσείς φτιάξατε στο https://myaccount.uoc.gr για κωδικό πρόσβασης (password). 

 

Πως μπορώ να μαθαίνω τα νέα της Φοιτητικής Μέριμνας ;

Όλες οι ανακοινώσεις μας θα υπάρχουν στο δικτυακό τόπο http://www.uoc.gr/merimna στην επιλογή «Ανακοινώσεις» αλλά και στην σελίδα μας στο το Facebook «Φοιτητική Μέριμνα Πανεπιστήμιο Κρήτης» όπου εάν κάνετε “LIKE” θα έχετε άμεσα ενημέρωση για όλες τις ανακοινώσεις μας.