Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του Πανεπιστημίου Κρήτης στηρίζει τους φοιτητές και τους αποφοίτους για την εξεύρεση εργασίας, φροντίζει την σωστή πληροφόρηση τους και την ανάπτυξη συνεργασιών με εξωτερικούς φορείς. Αποτελείτε από το Γραφείο Διασύνδεσης (http://www.dasta.uoc.gr/career/) το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (http://www.dasta.uoc.gr/pa/) και τη Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (http://www.dasta.uoc.gr/innovation/).