Η πλατφόρμα επιδότησης σίτισης/στέγασης είναι κλειστή