Η πλατφόρμα επιδότησης σίτισης/στέγασης έκλεισε στις 29 Δεκεμβρίου 2019