Η πλατφόρμα επιδότησης σίτισης/στέγασης - επιδότησης μετακίνησης είναι κλειστή