Η πλατφόρμα αιτήσεων σίτισης/στέγασης - επιδότησης μετακίνησης είναι κλειστή