logo

Χορήγηση στεγαστικού επιδόματος ακαδημαϊκού έτους 2022-23

 

Ρέθυμνο, Ηράκλειο, 29/6/2023

Ενημερώνουμε τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Κρήτης καθώς και τους γονείς τους, ότι οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για τη χορήγηση του Στεγαστικού Επιδόματος που αφορούν στο ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά

από την  Παρασκευή 30 Ιουνίου 2023 έως την  Πέμπτη 3 Αυγούστου 2023,

μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων: https://stegastiko.minedu.gov.gr, στην ειδική εφαρμογή στεγαστικού επιδόματος.

Προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης είναι ο φοιτητής για τον οποίο χορηγείται το επίδομα, να είναι Έλληνας υπήκοος ή υπήκοος άλλης χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να είναι κάτοχος ακαδημαϊκής ταυτότητας σε ισχύ και να είναι κάτοχος Α.Φ.Μ. Η υπηκοότητα συνδέεται μόνο με το πρόσωπο του φοιτητή και όχι με των γονέων ή κηδεμόνων αυτού.

Πριν προχωρήσετε σε δημιουργία αίτησης για το Ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, θα πρέπει πρώτα να έχετε υποβάλει φορολογική δήλωση για το φορολογικό έτος 2022. Σε αντίθετη περίπτωση η αίτησή σας θα απορριφθεί αυτόματα με την υποβολή της. Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση συζύγων οι οποίοι έχουν υποβάλει χωριστές φορολογικές δηλώσεις, υποβάλει την ηλεκτρονική αίτηση για χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος ο ένας μόνο γονέας δικαιούχος του επιδόματος, ο οποίος στη φορολογική του δήλωση θα πρέπει να έχει δηλώσει το σύνολο των τέκνων που τον βαρύνουν (εξαρτώμενα μέλη) ώστε να διαμορφωθεί σωστά το οικονομικό κριτήριο.

Διαδικασία υποβολής της αίτησης

Για την είσοδό τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή ο δικαιούχος (γονέας ή φοιτητής) θα χρησιμοποιήσει το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password), που του χορηγήθηκε από την ΑΑΔΕ για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του TAXISnet. Η εισαγωγή των κωδικών πρόσβασης επέχει θέση δήλωσης συναίνεσης διασταύρωσης των στοιχείων του.

Ο αιτών συμπληρώνει υποχρεωτικά στα αντίστοιχα πεδία της αίτησης τα ακόλουθα στοιχεία: (Εγχειρίδιο χρήσης εφαρμογής δικαιούχου)

 • α) τον αριθμό της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας και τον ΑΜΚΑ του φοιτητή,
 • β) τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του ιδίου, του/της έτερου γονέα (σε περιπτώσεις διαζευγμένων, θανόντων ή άγαμων γονέων, το αντίστοιχο πεδίο παραμένει κενό) και του φοιτητή εάν δικαιούχος είναι ο γονέας, ή μόνο το Α.Φ.Μ. του ιδίου και του/της συζύγου του στην περίπτωση που δικαιούχος είναι ο φοιτητής (σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας),
 • γ) τον αριθμό του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου συμβολαίου,
 • δ) τον αριθμό του τραπεζικού του λογαριασμού (ΙΒΑΝ), το πατρώνυμο, το μητρώνυμο, τη ΔΟΥ, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας του (τηλέφωνο, e-mail).

Στην περίπτωση συγκατοίκησης, συμπληρώνονται και τα ακόλουθα: (Εγχειρίδιο χρήσης για τη δημιουργία και υποβολή αίτησης συγκατοίκησης)

 • ε) o αριθμός της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας του συγκατοικούντος φοιτητή,
 • στ) ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του συγκατοικούντος φοιτητή,
 • ζ) ο Α.Φ.Μ. του προσώπου, όπως έχει δηλωθεί στο μισθωτήριο του συγκατοικούντος φοιτητή

Η οριστική υποβολή της αίτησης επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του δικαιούχου ότι τα δηλωθέντα από αυτόν στοιχεία που υπόκεινται σε επεξεργασία είναι αληθή.

Αν μετά την οριστική υποβολή της αίτησης,

στα αποτελέσματα αξιολόγησης από την εφαρμογή, προκύπτει ότι θα πρέπει να στείλετε ηλεκτρονικά με email στην αρμόδια υπηρεσία του ιδρύματος (Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας) συμπληρωματικά έγγραφα, αυτά θα πρέπει να είναι οπωσδήποτε το 1 και το 2 συνοδευόμενα από το 3 ή το 4 ανάλογα με τις παρατηρήσεις:

 1. Η υποβληθείσα αίτηση (εκτύπωση σε αρχείο από την εφαρμογή)
 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί ηλεκτρονικά η αναζήτηση)
 3. Το ή τα συμπληρωματικά έγγραφα που αναφέρονται στην υποβληθείσα αίτηση (π.χ. ηλεκτρονικό συμβόλαιο, βεβαίωση ξενοδόχου και αποδείξεις, διαζευκτήριο κ.α.).
 4. Στην περίπτωση που είναι διαφορετικός ο μισθωτής (π.χ.πατέρας, μητέρα, φοιτητής/τρια) με το αυτόν που θα λάβει το στεγαστικό επίδομα (π.χ.πατέρας, μητέρα, φοιτητής/τρια), απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του μισθωτή (όπως φαίνεται στο ηλεκτρονικό συμβόλαιο ή την βεβαίωση και τις αποδείξεις του Ξενοδόχου) στην οποία θα βεβαιώνεται:  "Συναινώ στην χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος στον ...(ονοματεπώνυμο)... (αιτών/ουσα-δικαιούχος στεγαστικού επιδόματος)"  (με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής)

Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα πρέπει όταν αποστέλονται με email από την ακαδημαϊκή ηλεκτρονική διεύθυνση του/της φοιτητή/τριας, να είναι (σκαναρισμένα αρχεία όχι από φωτογραφίες) σε μορφή pdf και κάθε δικαιολογητικό θα πρέπει να είναι σε ένα αρχείο ολόκληρο (όχι κάθε σελίδα σε άλλο αρχείο).

Δικαιολογητικά που στέλνονται με λάθος τρόπο δεν θα γίνονται δεκτά. 

Η παραλαβή των δικαιολογητικών από την Υπηρεσία μας θα γίνεται ηλεκτρονικά, και σε αποκλειστική προθεσμία έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2023.
Στην περίπτωση μη αποστολής των πρόσθετων δικαιολογητικών εντός της προθεσμίας αυτής, η αίτηση απορρίπτεται και ο χρόνος των ενστάσεων-θεραπείας θεωρείται ότι έχει ήδη εκπνεύσει (παρέλευση πλέον του ενός μήνα από την υποβολή της αίτησης στην οποία γνωστοποιούνται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά).

Για όσες αιτήσεις απαιτούν την προσκόμιση πρόσθετων δικαιολογητικών από τους δικαιούχους, τα δικαιολογητικά θα αποστέλλονται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις παρακάτω ηλεκτρονικές  διευθύνσεις: 

Για τους φοιτητές των Σχολών Ρεθύμνου:  email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

Για τους φοιτητές των Σχολών Hρακλείου:  email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

 Ενστάσεις - Θεραπείες 

Ένσταση - αίτηση θεραπείας μπορεί να υποβάλλει οποισδήποτε αιτείται στεγαστικού επιδόματος, εντός προθεσμίας ενός μήνα από τη γνωστοποίηση, είτε μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, είτε από την παρακολούθηση της πορείας της αίτησης μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του απορριπτικού αποτελέσματος, το οποίο προέκυψε είτε από τον ηλεκτρονικό έλεγχο, είτε από τον έλεγχο των υπηρεσιών του Ιδρύματος. Η ένσταση - αίτηση θεραπείας υποβάλλεται έντυπα προς το Ίδρυμα και προσκομίζονται όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη των ισχυρισμών του αιτούντος. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Ιδρύματος μπορεί να ζητήσουν οποιοδήποτε πρόσθετο δικαιολογητικό κρίνουν απαραίτητο για την εξέταση της ένστασης - αίτησης θεραπείας.  

Περισσότερες πληροφορίες στο σύνδεσμο: https://stegastiko.minedu.gov.gr/Home/About & στην Διευκρινιστική Εγκύκλιος ακαδ. έτους  2022-23

Για πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με το στεγαστικό επίδομα επικοινωνήστε με την Υπηρεσία μας: 

Σχολές Ρεθύμνου: Γαλάτεια Νταναλάκη   28310-77729   Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Σχολές Ηρακλείου: Γεώργιος Ορφανός     2810-394888   Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

 Γραφεία Φοιτητικής Μέριμνας Πανεπιστημίου Κρήτης