ΦΜ. Ρεθύμνου: Δεύτερος πίνακας δικαιούχων μειωμένης αστικής μετακίνησης για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ρέθυμνο, 30/10/2020

Αναρτάται ο δεύτερος πίνακας δικαιούχων επιδοτούμενης αστικής μετακίνησης για τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Κρήτης Σχολών Ρεθύμνου για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Οι δικαιούχοι φοιτητές μπορούν να παραλαμβάνουν την κάρτα τους για το μήνα Νοέμβριο από την Παρασκευή 30/10/2020 έως και την Παρασκευή 6/11/2020 από τα γραφεία του ΚΤΕΛ Χανίων - Ρεθύμνου, στην οδό Κεφαλογιάννηδων, καταβάλλοντας το αντίτιμο των 20 €. Η κάρτα θα παραλαμβάνεται με την επίδειξη της ακαδημαϊκής ταυτότητας.

Όλοι οι δικαιούχοι φοιτητές θα λάβουν τις επόμενες μέρες αναλυτική ενημέρωση για τη χρήση της κάρτας στον ιδρυματικό ηλεκτρονικό λογαριασμό τους.

Η κάρτα ισχύει από σήμερα έως και την λήξη του ακαδημαϊκού έτους 2020-21.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» άξονας προτεραιότητας 6 "Βελτίωση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος" με τίτλο: "Υποστήριξη παρεμβάσεων κοινωνικής Μέριμνας φοιτητών του Πανεπιστημίου Κρήτης" και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

Πίνακας δικαιούχων φοιτητών αστικής μετακίνησης