Καλωσόρισμα

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης, μέσα από τα Γραφεία Φοιτητικής Μέριμνας, υποστηρίζει και προωθεί δράσεις στήριξης των φοιτητών, καθώς και δράσεις για την πνευματική καλλιέργεια και την προσωπική ανάπτυξη τους, ενώ τους βοηθάει να διερευνήσουν αλλά και να βιώσουν τις διαφορετικές πτυχές της φοιτητικής ζωής. Νοιαζόμαστε για τους φοιτητές μας, τις σπουδές τους, την κοινωνική τους ανάπτυξη, την προσωπική τους ευημερία, το μέλλον τους και θέλουμε να τους βοηθήσουμε να απολαύσουν το διάστημα της φοίτησης τους στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, σαν μια υπέροχη εμπειρία ζωής.

Σκοπός των Γραφείων Φοιτητικής Μέριμνας είναι ο συντονισμός και η υλοποίηση δράσεων που αποσκοπούν στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών και σωστής ενημέρωσης σχετικά με θέματα φοιτητικής ζωής, που συνδέονται κυρίως με τις παροχές σίτισης, στέγασης και υγειονομικής περίθαλψης λαμβάνοντας υπόψη την ισχύουσα νομοθεσία του κράτους και τις αποφάσεις της διοίκησης του Πανεπιστημίου Κρήτης.