Φ.Μ.Ρεθύμνου: Πίνακας Δικαιούχων ενίσχυση αστικής μετακίνησης με το ΚΤΕΛ Ρεθύμνου-Χανίων

Ενημερώνουμε τους ενεργούς Φοιτητές του Πανεπιστημίου Κρήτης Σχολών Ρεθύμνου (δείτε τον παρακάτω πίνακα) που αιτήθηκαν οικονομική ενίσχυση αστική μετακίνησης για την πόλη του Ρεθύμνου,  μέσα από την πλατφόρμα αιτήσεων για σίτιση/στέγαση της Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Κρήτης για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 ότι μπορούν να παραλάβουν τη μηνιαία κάρτα από το κιόσκι του ΚΤΕΛ στην είσοδο της Πανεπιστημιούπολης Γάλλου, πληρώνοντας 20 € στην αρχή κάθε μήνα. Ισχύει από σήμερα έως και τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 (30 Ιουνίου 2019).

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» άξονας προτεραιότητας 6 "Βελτίωση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος" με τίτλο: "Υποστήριξη παρεμβάσεων κοινωνικής Μέριμνας φοιτητών του Πανεπιστημίου Κρήτης" και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

 

Πίνακας Δικαιούχων ενίσχυση αστικής μετακίνησης με το ΚΤΕΛ Ρεθύμνου-Χανίων (Οκτώβριος 2018)

Πίνακας Δικαιούχων ενίσχυση αστικής μετακίνησης με το ΚΤΕΛ Ρεθύμνου- Χανίων (Νοέμβριος 2018)

 

Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας Ρεθύμνου

Πανεπιστήμιο Κρήτης