Φ.Μ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ :Πίνακας Δικαιούχων ενίσχυση αστικής μετακίνησης με το ΚΤΕΛ Ηρακλείου ΑΕ ακ. έτους 2018-2019

Ηράκλειο, 8/10/2018 

Ενημερώνουμε τους ενεργούς Φοιτητές του Πανεπιστημίου Κρήτης Σχολών Ηρακλείου (δείτε τον παρακάτω πίνακα) που αιτήθηκαν οικονομική ενίσχυση αστική μετακίνησης για την πόλη του Ηρακλείου,  μέσα από την πλατφόρμα αιτήσεων για σίτιση/στέγαση της Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Κρήτης για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 ότι μπορούν να παραλάβουν τη μηνιαία κάρτα από τα Αστικά ΚΤΕΛ Ηρακλείου ΑΕ  στη διέυθυνση Ρούσσου Χούρδου 4, 1ος όροφος, πλατεία Δασκαλογιάννη, Ηράκλειο Κρήτης, ημέρες  Δευτέρα -Παρασκευή ώρες 7.30-14.00, πληρώνοντας 20€ στην αρχή κάθε μήνα. Ισχύει από σήμερα έως και τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» άξονας προτεραιότητας 6 "Βελτίωση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος" με τίτλο: "Υποστήριξη παρεμβάσεων κοινωνικής Μέριμνας φοιτητών του Πανεπιστημίου Κρήτης" και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

Πίνακας Δικαιούχων ενίσχυση αστικής μετακίνησης με το ΚΤΕΛ Ηρακλείου ΑΕ (Οκτώβριος 2018)

Πίνακας Δικαιούχων ενίσχυση αστικής μετακίνησης με το ΚΤΕΛ Ηρακλείου ΑΕ (Νοέμβριος 2018)

Συμπληρωματικός Πίνακας Δικαιούχων ενίσχυση αστικής μετακίνησης με το ΚΤΕΛ Ηρακλείου ΑΕ (Νοέμβριος 2018)

Πίνακας Δικαιούχων ενίσχυση αστικής μετακίνησης με το ΚΤΕΛ Ηρακλείου ΑΕ (Δεκέμβριος 2018)

Πίνακας Δικαιούχων ενίσχυση αστικής μετακίνησης με το ΚΤΕΛ Ηρακλείου ΑΕ (Ιανουάριος 2019)

Πίνακας Δικαιούχων ενίσχυση αστικής μετακίνησης με το ΚΤΕΛ Ηρακλείου ΑΕ (Φεβρουάριος 2019)

Πίνακας Δικαιούχων ενίσχυση αστικής μετακίνησης με το ΚΤΕΛ Ηρακλείου ΑΕ (Μάρτιος 2019)

Πίνακας Δικαιούχων ενίσχυση αστικής μετακίνησης με το ΚΤΕΛ Ηρακλείου ΑΕ (Απρίλιος 2019)

Πίνακας Δικαιούχων ενίσχυση αστικής μετακίνησης με το ΚΤΕΛ Ηρακλείου ΑΕ (Μάιος 2019)

Πίνακας Δικαιούχων ενίσχυση αστικής μετακίνησης με το ΚΤΕΛ Ηρακλείου ΑΕ (Ιούνιος 2019)

 

Φοιτητική Μέριμνα Ηρακλείου 

                                                                                                                                                                                                              Πανεπιστήμιο Κρήτης