Φοιτητική Μέριμνα|Πανεπιστήμιο Κρήτης

 

Έναρξη διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για σίτιση ή/και στέγαση από τους νεοεισερχόμενους φοιτητές των σχολών Ρεθύμνου από μετεγγραφή για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Ρέθυμνο, 12/01/2022

Ενημερώνουμε τους νεοεισερχόμενους φοιτητές των Τμημάτων των Σχολών Ρεθύμνου που προέρχονται από μετεγγραφή, ότι θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για την παροχή δωρεάν σίτισης ή/και στέγασης σε αποκλειστική προθεσμία:  

από την Τρίτη 18 Ιανουαρίου 2022 έως και τις 2:00 μ.μ. της Δευτέρας 24 Ιανουαρίου 2022

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στην ειδική εφαρμογή της Φοιτητικής Μέριμνας (www.merimna.uoc.gr), στο πεδίο ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της εγγραφής και ταυτοποίησης στη Γραμματεία του Τμήματος υποδοχής. Μετά τη λήψη των έντυπων οδηγιών και κωδικών από την Γραμματεία θα πρέπει να ενεργοποιηθεί ο λογαριασμός σας στο https://myaccount.uoc.grπροκειμένου να έχετε πρόσβαση στις ΑΙΤΗΣΕΙΣ στον ιστότοπο της Φοιτητικής Μέριμνας, από την επόμενη ημέρα της ενεργοποίησης.

Για την ηλεκτρονική αίτηση: οι οδηγίες για τον τρόπο υποβολής, καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να επισυναφθούν βρίσκονται εδώ:

Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης για σίτιση ή και στέγαση ακαδ. έτους 2021-2022  

Παρακαλείσθε για την προσεκτική ανάγνωση των οδηγιών συμπλήρωσης, πριν την υποβολή της αίτησης, καθώς αιτήσεις με λάθος ή ελλειπή δικαιολογητικά δεν αξιολογούνται. Η επικοινωνία με το Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας για την υποβολή ερωτημάτων ή ελλειπών δικαιολογητικών γίνεται αποκλειστικά μέσω του ιδρυματικού email των αιτούντων φοιτητών. 

 

Ο κατάλογος των αιτηθέντων για σίτιση ή/και στέγαση με τη μοριοδότηση των δεδομένων τους θα αναρτηθεί, μετά την έγκριση της αρμόδιας Επιτροπής Φοιτητικής Μέριμνας και την επικύρωση από το Πρυτανικό Συμβούλιο, στον ιστότοπο www.merimna.uoc.gr και θα συνοδεύεται από τη σχετική ανακοίνωση για το χώρο και το χρόνο εξυπηρέτησης των δικαιούχων.

 Επισημαίνεται ότι η παροχή δωρεάν σίτισης ή/και στέγασης είναι ετήσια. Οι φοιτητές θα πρέπει να αιτηθούν εκ νέου για την παροχή το καλοκαίρι του 2022, σύμφωνα με τις ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν στον ιστοτοπο της Φοιτητικής Μέριμνας. 

Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας Ρεθύμνου