Ακαδημία Αθηνών - Προκήρυξη διαγωνισμού
για τη χορήγηση μίας (1) υποτροφίας
από τα έσοδα των Γενικών Κληροδοτημάτων υπέρ της Εκπαιδεύσεως

 

Η Ακαδημία Αθηνών προκηρύσσει διαγωνισμό για τη χορήγηση μίας (1) υποτροφίας στον κλάδο "Διατροφικά συστήματα και κλιματική κρίση", για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, με έναρξη το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025, από τα έσοδα των Γενικών Κληροδοτημάτων υπέρ της Εκπαιδεύσεων. 

Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων: 13 Μαΐου 2024

Αναλυτικά οι όροι και οι προϋποθέσεις εδώ: Προκύρηξη υποτροφίας Ακαδημίας Αθηνών