Προκήρυξη διαγωνισμού
για τη χορήγηση μίας (1) υποτροφίας

από τα έσοδα των Γενικών Κληροδοτημάτων υπέρ της Εκπαιδεύσεως

 

Η Ακαδημία Αθηνών προκηρύσσει διαγωνισμό για τη χορήγηση μίας (1) υποτροφίας στον κλάδο της Ιατρικής - Βιολογίας για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα, με έναρξη το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, από τα έσοδα των Γενικών Κληροδοτημάτων υπέρ της Εκπαιδεύσεως.

Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων: 9 Μαΐου 2023

Εγκύκλιος -Δικαιολογητικά