Φ.Μ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΚΑΡΤΑΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2020-2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε τους δικαιούχους Φοιτητές του Πανεπιστημίου Κρήτης Σχολών Ηρακλείου (δείτε τον παρακάτω πίνακα) από αυτούς που αιτήθηκαν οικονομική ενίσχυση αστικής μετακίνησης για την πόλη του Ηρακλείου,  μέσα από την πλατφόρμα αιτήσεων για αστική μετακίνηση της Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Κρήτης για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 ότι μπορούν να παραλάβουν τη μηνιαία κάρτα από τα Αστικά ΚΤΕΛ Ηρακλείου ΑΕ  στη διέυθυνση Ρούσσου Χούρδου 4, 1ος όροφος, πλατεία Δασκαλογιάννη, Ηράκλειο Κρήτης, ημέρες  Δευτέρα -Παρασκευή ώρες 7.30-14.00, πληρώνοντας 20€.

Για το ακριβές διάστημα παραλαβής της κάρτας θα ενημερώνεστε με αποστολή mail στο ιδρυματικό σας e-mail το τελευταίο πενθήμερο κάθε μήνα.

Το δικαίωμα σας ισχύει από Οκτώβριο έως και Ιούλιο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021.

 

 Πίνακας Δικαιούχων Μειωμένης Μηνιαίας Κάρτας για Αστικό ΚΤΕΛ Ηρακλείου (Οκτώβριος 2020)

 Πίνακας Δικαιούχων Μειωμένης Μηνιαίας Κάρτας για Αστικό ΚΤΕΛ Ηρακλείου (Νοέμβριος 2020)

 Πίνακας Δικαιούχων Μειωμένης Μηνιαίας Κάρτας για Αστικό ΚΤΕΛ Ηρακλείου (Δεκέμβριος 2020)

Πίνακας Δικαιούχων Μειωμένης Μηνιαίας Κάρτας για Αστικό ΚΤΕΛ Ηρακλείου (Ιανουάριος 2021)

Πίνακας Δικαιούχων Μειωμένης Μηνιαίας Κάρτας για Αστικό ΚΤΕΛ Ηρακλείου (Φεβρουάριος 2021)

Πίνακας Δικαιούχων Μειωμένης Μηνιαίας Κάρτας για Αστικό ΚΤΕΛ Ηρακλείου (Μάρτιος 2021)

Πίνακας Δικαιούχων Μειωμένης Μηνιαίας Κάρτας για Αστικό ΚΤΕΛ Ηρακλείου (Απρίλιος 2021)

Πίνακας Δικαιούχων Μειωμένης Μηνιαίας Κάρτας για Αστικό ΚΤΕΛ Ηρακλείου (Μάιος 2021)

Πίνακας Δικαιούχων Μειωμένης Μηνιαίας Κάρτας για Αστικό ΚΤΕΛ Ηρακλείου (Ιούνιος 2021)

Πίνακας Δικαιούχων Μειωμένης Μηνιαίας Κάρτας για Αστικό ΚΤΕΛ Ηρακλείου (Ιούλιος 2021)

 

 

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» άξονας προτεραιότητας 6 "Βελτίωση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος" με τίτλο: "Υποστήριξη παρεμβάσεων κοινωνικής Μέριμνας φοιτητών του Πανεπιστημίου Κρήτης" και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

 

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ