Φοιτητική Μέριμνα|Πανεπιστήμιο Κρήτης

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΣΧΟΛΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024

 

Ρέθυμνο, 29/03/2024

Στον πίνακα που επισυνάπτεται παρακάτω ανακοινώνονται όλοι οι δικαιούχοι της παροχής δωρεάν σίτισης των Σχολών Ρεθύμνου για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024. Ο πίνακας αυτός είναι συγκεντρωτικός και περιλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες δικαιούχων (προπτυχιακοί όλων των ετών-μεταπτυχιακοί-υποψήφιοι διδάκτορες-φοιτητές από μετεγγραφή), που κατά περιόδους έχουν αναρτηθεί σε χωριστές ανακοινώσεις. Στον πίνακα δεν περιλαμβάνονται όσοι έχουν ανακηρυχθεί πτυχιούχοι ή έχουν διαγραφεί μέχρι και 29 Μαρτίου 2024. 

Συγκεντρωτικός πίνακας δικαιούχων 2023-2024

 

Σε περίπτωση που υπάρξει οποιοδήποτε πρόβλημα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας Σχολών Ρεθύμνου.