Φοιτητική Μέριμνα|Πανεπιστήμιο Κρήτης

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗΣ - ΣΧΟΛΕΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2023-2024

Ρέθυμνο, 12 Μαρτίου 2024

 

Ενημερώνουμε τους φοιτητές/τις φοιτήτριες των Σχολών Ρεθύμνου του Πανεπιστημίου Κρήτης, όλων των κατηγοριών (προπτυχιακοί/ες-μεταπτυχιακοί/ες-νεοεισερχόμενοι/ες-παλιοί/ες) ότι όσων ο ΑΜ βρίσκεται στον πίνακα δικαιούχων που επισυνάπτεται παρακάτω, θα μπορούν να ενεργοποιήσουν το δικαίωμα σίτισης

με τη φυσική παρουσία τους στο εστιατόριο της Πανεπιστημιούπολης, από την Τετάρτη 13 Μαρτίου 2024

ΝΕΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ 

Με την ανάρτηση του πίνακα αυτού έχει πλέον δικαίωμα σίτισης το σύνολο των φοιτητών των Σχολών Ρεθύμνου που είχαν θετικά αξιολογημένη αίτηση σίτισης και δεν υπάρχουν άλλοι επιλαχόντες. 

Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα του εδεσματολογίου των Φοιτητικών Εστιατορίων αναρτάται στις ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα της Φοιτητικής Μέριμνας

https://www.merimna.uoc.gr/index.php/el/anakoinwseis

Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας Σχολών Ρεθύμνου