Επίσημη Ιστοσελίδα Φοιτητικής Μέριμνας Πανεπιστημίου Κρήτης

Φοιτητική Μέριμνα|Πανεπιστήμιο Κρήτης

ΝΕΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-2023

Ρέθυμνο-Ηράκλειο, 24/10/2023

 

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους-δικαιούχους που δεν υπέβαλλαν αίτηση έως σήμερα για το στεγαστικό επίδομα ακαδημαϊκού έτους 2022-2023, ότι το σύστημα θα επιτρέπει εκ νέου την υποβολή αιτημάτων κατά το χρονικό διάστημα

από την Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2023 έως και την Παρασκευή 27 Οκτωβρίου 2023. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκέπτονται την ειδική εφαρμογή στεγαστικού επιδόματος https://stegastiko.minedu.gov.gr, προκειμένου να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους.

Για την είσοδό τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή, οι αιτούντες θα χρησιμοποιήσουν το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password) που τους χορηγήθηκε από την Α.Α.Δ.Ε. για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του TAXISnet.

Προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης είναι ο φοιτητής για τον οποίο χορηγείται το επίδομα, να είναι Έλληνας υπήκοος ή υπήκοος άλλης χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να είναι κάτοχος ακαδημαϊκής ταυτότητας σε ισχύ και να είναι κάτοχος Α.Φ.Μ. Η υπηκοότητα συνδέεται μόνο με το πρόσωπο του φοιτητή και όχι με των γονέων ή κηδεμόνων αυτού.

Πριν προχωρήσετε σε δημιουργία αίτησης για το Ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, θα πρέπει πρώτα να έχετε υποβάλει φορολογική δήλωση για το φορολογικό έτος 2022. Σε αντίθετη περίπτωση η αίτησή σας θα απορριφθεί αυτόματα με την υποβολή της. Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση συζύγων οι οποίοι έχουν υποβάλει χωριστές φορολογικές δηλώσεις, υποβάλει την ηλεκτρονική αίτηση για χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος ο ένας μόνο γονέας δικαιούχος του επιδόματος, ο οποίος στη φορολογική του δήλωση θα πρέπει να έχει δηλώσει το σύνολο των τέκνων που τον βαρύνουν (εξαρτώμενα μέλη) ώστε να διαμορφωθεί σωστά το οικονομικό κριτήριο.

Διαδικασία υποβολής της αίτησης

Για την είσοδό τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή ο δικαιούχος (γονέας ή φοιτητής) θα χρησιμοποιήσει το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password), που του χορηγήθηκε από την ΑΑΔΕ για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του TAXISnet. Η εισαγωγή των κωδικών πρόσβασης επέχει θέση δήλωσης συναίνεσης διασταύρωσης των στοιχείων του.

Ο αιτών συμπληρώνει υποχρεωτικά στα αντίστοιχα πεδία της αίτησης τα ακόλουθα στοιχεία:

 • α) τον αριθμό της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας και τον ΑΜΚΑ του φοιτητή
 • β) τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του φοιτητή και του έτερου γονέα, εάν δικαιούχος είναι ο γονέας, ενώ στην περίπτωση που δικαιούχος είναι ο φοιτητής δηλώνει μόνο τον ΑΦΜ του/της συζύγου του (αν υφίσταται)
 • γ) τον αριθμό του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου συμβολαίου
 • δ) τον αριθμό του τραπεζικού του λογαριασμού (ΙΒΑΝ), το πατρώνυμο, το μητρώνυμο, τη ΔΟΥ, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας του (τηλέφωνο, e-mail).

Η οριστική υποβολή της αίτησης επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του δικαιούχου ότι τα δηλωθέντα από αυτόν στοιχεία που υπόκεινται σε επεξεργασία είναι αληθή.

Διαδικασία υποβολής στοιχείων συγκατοίκησης

Στην περίπτωση φοιτητή που συγκατοικούσε με άλλο προπτυχιακό φοιτητή ΑΕΙ για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, ο αιτών υποβάλλει συμπληρωματικά τα ακόλουθα πεδία που αφορούν στον συγκατοικούντα φοιτητή:

 • α) αριθμός της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας του συγκατοικούντος φοιτητή,
 • β) Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του συγκατοικούντος φοιτητή,
 • γ) Αριθμός Φορολογικού Μητρώου ( Α.Φ.Μ.) του προσώπου, όπως έχει δηλωθεί στο μισθωτήριο του συγκατοικούντος φοιτητή.

Η οριστική υποβολή των στοιχείων επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του δικαιούχου ότι τα δηλωθέντα από αυτόν στοιχεία που υπόκεινται σε επεξεργασία είναι αληθή.

Αν μετά την οριστική υποβολή της αίτησης,

στα αποτελέσματα αξιολόγησης από την εφαρμογή, προκύπτει ότι θα πρέπει να στείλετε ηλεκτρονικά με email στην αρμόδια υπηρεσία του ιδρύματος (Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας) συμπληρωματικά έγγραφα, αυτά θα πρέπει να είναι οπωσδήποτε το 1 και το 2 συνοδευόμενα από το 3 ή το 4 ανάλογα με τις παρατηρήσεις:

 1. Η υποβληθείσα αίτηση (εκτύπωση σε αρχείο από την εφαρμογή)
 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί ηλεκτρονικά η αναζήτηση)
 3. Το ή τα συμπληρωματικά έγγραφα που αναφέρονται στην υποβληθείσα αίτηση (π.χ. ηλεκτρονικό συμβόλαιο, βεβαίωση ξενοδόχου και αποδείξεις, διαζευκτήριο κ.α.).
 4. Στην περίπτωση που είναι διαφορετικός ο μισθωτής (π.χ.πατέρας, μητέρα, φοιτητής/τρια) με το αυτόν που θα λάβει το στεγαστικό επίδομα (π.χ.πατέρας, μητέρα, φοιτητής/τρια), απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του μισθωτή (όπως φαίνεται στο ηλεκτρονικό συμβόλαιο ή την βεβαίωση και τις αποδείξεις του Ξενοδόχου) στην οποία θα βεβαιώνεται:  "Συναινώ στην χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος στον ...(ονοματεπώνυμο)... (αιτών/ουσα-δικαιούχος στεγαστικού επιδόματος)"  (με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής)

Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα πρέπει όταν αποστέλλονται με email από την ακαδημαϊκή ηλεκτρονική διεύθυνση του/της φοιτητή/τριας, να είναι (σκαναρισμένα αρχεία όχι από φωτογραφίες) σε μορφή pdf και κάθε δικαιολογητικό θα πρέπει να είναι σε ένα αρχείο ολόκληρο (όχι κάθε σελίδα σε άλλο αρχείο).

Δικαιολογητικά που στέλνονται με λάθος τρόπο δεν θα γίνονται δεκτά. 

Η παραλαβή των δικαιολογητικών από την Υπηρεσία μας θα γίνεται ηλεκτρονικά, και σε αποκλειστική προθεσμία έως τις 14 Νοεμβρίου 2023. Στην περίπτωση μη αποστολής των πρόσθετων δικαιολογητικών εντός της προθεσμίας αυτής, η αίτηση απορρίπτεται.

Για όσες αιτήσεις απαιτούν την προσκόμιση πρόσθετων δικαιολογητικών από τους δικαιούχους, τα δικαιολογητικά θα αποστέλλονται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις παρακάτω ηλεκτρονικές  διευθύνσεις: 

Για τους φοιτητές των Σχολών Ρεθύμνου:  email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

Για τους φοιτητές των Σχολών Hρακλείου:  email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

Περισσότερες πληροφορίες στο 2831077729 (Γαλάτεια Νταναλάκη για τις Σχολές Ρεθύμνου) και 2810394888 (Γεώργιος Η. Ορφανός για τις Σχολές Ηρακλείου)

Για την υποβολή της αίτησης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να διαβάσουν περισσότερα στους ακόλουθους συνδέσμους:

Διευκρινιστική εγκύκλιος 2022-2023

Διευκρινιστική εγκύκλιος για αύξηση του στεγαστικού επιδόματος και περιπτώσεις συγκατοικούντων φοιτητών 2021-2022

ΚΥΑ 128839/Ζ1 (ΦΕΚ B’ 5438/20.10.2022) (τροποποίηση της ΚΥΑ 140832/Ζ1/25-8-2017)

ΦΕΚ 181 A 23.09.2022 Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 10 ν. 3220-2004 (ΦΕΚ 181 A 23.09.2022)

Κοινή υπουργική απόφαση καθορισμού διαδικασίας και δικαιολογητικών για τη χορήγηση στεγαστικού επιδόματος και το αντίστοιχο ΦΕΚ τροποποίησής της

Νόμος 3220/2004 (Άρθρο 10) για το στεγαστικό επίδομα φοιτητών και το αντίστοιχο ΦΕΚ τροποποίησής του

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις σχετικά με την εφαρμογή στεγαστικού επιδόματος.

Εγχειρίδιο χρήσης για τη δημιουργία και υποβολή αίτησης συγκατοίκησης.

Εγχειρίδιο χρήσης Εγχειρίδιο χρήσης εφαρμογής δικαιούχου.