ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΦΜ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ηράκλειο, 19/10/2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ για ΣΙΤΙΣΗ

ΤΩΝ ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2023-2024

Πίνακες Δικαιούχων και Επιλαχόντων

Ενημερώνουμε τους νεοεισερχόμενους-πρωτοετείς προπτυχιακούς φοιτητές/τριες και επιλαχόντες φοιτητές/τριες παλαιών ετών για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 των Σχολών Ηρακλείου του Πανεπιστημίου Κρήτης που έχουν αιτηθεί για την παροχή δωρεάν σίτισης για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, ότι, μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων θεραπείας – ενστάσεων στις 15/10/2023, οι πίνακες με τις θετικά αξιολογημένες αιτήσεις για την παροχή δωρεάν σίτισης, στους οποίους αποτυπώνονται με αύξουσα σειρά Α.Μ. ανά Τμήμα, είναι στους ακόλουθους συνδέσμους:

 

Οριστικός πίνακας 249 θετικά αξιολογημένων αιτήσεων  νεοεισερχομένων για Σίτιση

Οριστικός πίνακας 88 θετικά αξιολογημένων αιτήσεων  επιλαχόντων για Σίτιση

 

Για λόγους ισονομίας:

  • από τις 275 θετικά αξιολογημένες αιτήσεις των νεοεισερχομένων φοιτητών θα ικανοποιηθούν άμεσα οι 249, σύμφωνα με τη σχετική σύμβαση σίτισης και το εγκεκριμένο Σύστημα Μοριοδότησης των αιτήσεων για την παροχή δωρεάν σίτισης/ στέγασης των φοιτητών του Πανεπιστημίου Κρήτης.
  • από τις 246 θετικά αξιολογημένες αιτήσεις των επιλαχόντων θα ικανοποιηθούν άμεσα οι 88,  σύμφωνα με τη σχετική σύμβαση σίτισης και το εγκεκριμένο Σύστημα Μοριοδότησης των αιτήσεων για την παροχή δωρεάν σίτισης/ στέγασης των φοιτητών του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Η παροχή δωρεάν σίτισης θα ξεκινήσει από Δευτέρα 23/10/2023.

Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα του εδεσματολογίου των Φοιτητικών Εστιατορίων αναρτάται στις ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα της Φοιτητικής Μέριμνας https://www.merimna.uoc.gr/index.php/el/anakoinwseis

Όλοι οι δικαιούχοι φοιτητές/τριες των οποίων οι Α.Μ. αναφέρονται στους παραπάνω πίνακες  μπορούν να προσέρχονται για παροχή δωρεάν σίτισης αυτοπροσώπως στα φοιτητικά εστιατόρια (Ιατρική Σχολή και Φοιτητικό Κέντρο) με την ακαδημαϊκή τους ταυτότητα την οποία πρέπει να σαρώνουν στους σαρωτές του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας Ηρακλείου