Φοιτητική Μέριμνα|Πανεπιστήμιο Κρήτης

Έναρξη διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για σίτιση ή/και στέγαση

από τους/τις νεοεισερχόμενους/ες προπτυχιακούς/ες φοιτητές/φοιτήτριες για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

 

Ρέθυμνο - Ηράκλειο, 1 Σεπτεμβρίου 2023

Ενημερώνουμε τους/τις νεοεισερχόμενους/ες προπτυχιακούς/ες φοιτητές/φοιτήτριες του Πανεπιστημίου Κρήτης, ότι όσοι ενδιαφέρονται για την δωρεάν παροχή σίτισης ή/και στέγασης, θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν αίτηση για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, 

σε αποκλειστική προθεσμία από την Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου 2023

έως και την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2023 στις 14.00

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στον ιστότοπο της Φοιτητικής Μέριμνας www.merimna.uoc.gr, στο πεδίο ΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΑΙΤΗΣΗ ΣΙΤΙΣΗΣ/ΣΤΕΓΑΣΗΣ. Δικαιολογητικά που αποστέλλονται με όποιο άλλο τρόπο δεν αποτελούν αίτηση και δεν γίνονται δεκτά. 

Πριν την υποβολή της αίτησης διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες εδώ: ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΙΤΙΣΗΣ-ΣΤΕΓΑΣΗΣ 2023-2024

Παρακαλείσθε για την προσεκτική ανάγνωση των οδηγιών συμπλήρωσης, πριν την υποβολή της αίτησης, καθώς αιτήσεις με λάθος ή ελλειπή δικαιολογητικά δεν αξιολογούνται. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης στην πλατφόρμα της Φοιτητικής Μέριμνας είναι:

1. Η ολοκλήρωση της εγγραφής - ταυτοποίησης στην Γραμματεία του Τμήματος επιτυχίας (Οι φοιτητές/φοιτήτριες θα πρέπει να επικοινωνήστουν με τις Γραμματείες των Τμημάτων για να ολοκληρώσουν τη διαδικασία της εγγραφή τους και να λάβουν τους κωδικούς) 

2. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σας στο https://myaccount.uoc.gr, προκειμένου να έχετε πρόσβαση στις ΑΙΤΗΣΕΙΣ στον ιστότοπο της Φοιτητικής Μέριμνας, από την επόμενη μέρα της ενεργοποίησης. (θα χρησιμοποιήσετε το ακαδημαϊκό email και τον κωδικό που έχετε ορίσει, 1 μέρα μετά την ενεργοποίηση του λογαριασμού)

3. Η υποβολή αίτησης για την απόκτηση Ακαδημαϊκής Ταυτότητας (πάσο) στην Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας (Θα χρησιμοποιήσετε τον κωδικό της αίτησης, ο οποίος θα είναι και ο αριθμός της Ακαδημαικής Ταυτότητας σας, δεν είναι απαραίτητο να λάβετε την ταυτότητα σε φυσική μορφή)

Επισημαίνεται ότι η παροχή δωρεάν σίτισης ή/και στέγασης είναι ετήσια. Οι φοιτητές/φοιτήτριες θα πρέπει να αιτηθούν εκ νέου για την παροχή το καλοκαίρι του 2024, σύμφωνα με τις ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν στον ιστότοπο της Φοιτητικής Μέριμνας. 

Γραφεία Φοιτητικής Μέριμνας Πανεπιστημίου Κρήτης