ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (μέχρι και 8 μόρια)

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017

Ηράκλειο , 20/12/2016

       Ενημερώνουμε τους παρακάτω φοιτητές των Σχολών Ηρακλείου των οποίων ο αριθμός μητρώου (& το τμήμα) περιλαμβάνεται στον παρακάτω πίνακα ότι θα μπορούν από Δευτέρα 9/01/2017 κατά τις ώρες 8:00 – 14:00, με αυτοπρόσωπη παρουσία στο γραφείο Στέγασης της Φοιτητικής Κατοικίας Κνωσσού, να παραλάβουν κλειδί δωματίου έχοντας μαζί τους το καταθετήριο των 90€ ως εγγύηση καλής χρήσης του δωματίου τους. 

       Η κατάθεση του ποσού της εγγύησης θα γίνεται στην Τράπεζα Πειραιώς σε λογαριασμό του Παν/μίου Κρήτης με ΙΒΑΝ: GR7601713740006374030020251 και στην αιτιολογία πρέπει να φαίνεται: το «Ονοματεπώνυμο φοιτητή & Αριθμός Μητρώου» και «Φοιτητική Κατοικία  Κνωσσού/Ηρακλείου».

Χωρίς την προσκόμιση του αποδεικτικού κατάθεσης ο φοιτητής δεν θα μπορεί να παραλάβει κλειδί.

ΒΙΟ 2542
ΒΙΟ 2844
ΙΑΤΡ 3099
ΙΑΤΡ 3268
ΙΑΤΡ 3424
ΙΑΤΡ 3638
ΙΑΤΡ 3713
ΤΕΤΥ 927
ΤΕΤΥ 1382
ΤΕΤΥ 2847
ΤΕΥ 2865
ΤΕΥ 2986
ΤΕΥ 3513
ΤΕΥ 3578
ΤΕΥ 3747
ΤΕΥ 3805
ΤΜΕΜ 1772
ΤΜΕΜ 1776
ΤΜΕΜ 2022
ΤΜΕΜ 2270
ΤΜΕΜ 2418
ΤΜΕΜ 4376
ΤΜΕΜ 4606
ΤΜΕΜ 4829
ΤΜΕΜ 4907
ΤΜΕΜ 5172
ΤΜΕΜ 5226
ΤΜΕΜ 5549
ΦΥΣ 3943
ΦΥΣ 4014
ΦΥΣ 4548
ΦΥΣ 4663
ΦΥΣ 4848
ΧΗΜ 1928
ΧΗΜ 2007