ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ) ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ηράκλειο, 4/11/2016

       Ενημερώνουμε τους προπτυχιακούς φοιτητές των σχολών του Ηρακλείου (πρωτοετείς και μεγαλύτερων ετών φοίτησης) ότι μπορούν να υποβάλουν εκπρόθεσμη αίτηση μόνο για σίτιση από σήμερα 4/11/2016 έως και το Σάββατο 12/11/2016, ηλεκτρονικά μέσα από την ιστοσελίδα της Φοιτητικής Μέριμνας à Αιτήσεις: http://www.merimna.uoc.gr/index.php/using-joomla/extensions/components/users-component/login-form

       Επισημαίνουμε ότι η παροχή σίτισης, στους δικαιούχους που θα υποβάλουν τώρα αίτηση, θα ισχύσει μέχρι και τις 23/12/2016 λόγω της πρόσθετης χρηματοδότησης που υπάρχει για το οικονομικό έτος 2016.

Για το οικονομικό έτος 2017 δικαιούχοι σίτισης αρχικά θα είναι όποιοι είχαν υποβάλει αίτηση εμπρόθεσμα και εφόσον υπάρξει νέα πρόσθετη χρηματοδότηση θα συμπεριληφθούν και οι εκπρόθεσμα αιτούντες από 1/11/2016.

       Οδηγίες για τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης μπορείτε να βρείτε εδώ: http://www.merimna.uoc.gr/index.php/anakoinwseis/189-odigies-ypovolis-ilektronikon-aitiseon

Φοιτητική Μέριμνα Ηρακλείου