Ανακοίνωση

Συμπληρωματικός Κατάλογος Δωρεάν ΣΙΤΙΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ για το ακαδ. έτος  2016-2017

Ηράκλειο, 4/11/2016.

      Ενημερώνουμε τους προπτυχιακούς φοιτητές παλαιοτέρων ετών των σχολών Ηρακλείου οτι δίνεται το δικαίωμα ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗΣ στους παρακάτω φοιτητές.

Σας γνωρίζουμε επίσης,  ότι η ενεργοποίηση του δικαιώματος σίτισης γίνεται άμεσα, στο γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας και το δικαίωμα σίτισης παρέχεται μέχρι και την 23η Δεκεμβρίου 2016. Η ενεργοποίηση του δικαιώματος σίτισης για το εαρινό εξάμηνο θα ξεκινήσει από την 9η Ιανουαρίου 2017, με νέα λίστα δικαιούχων που θα ανακοινωθεί εγκαίρως από το γραφείο της Φοιτητικής Μέριμνας καθώς ο προϋπολογισμός για την σίτιση των φοιτητών για το 2017 δε θα περιλαμβάνει πλέον την πρόσθετη χρηματοδότηση του Υπουργείου.

 

 

 

ΒΙΟ 2596     ΤΕΤΥ 1067   ΦΥΣ 4430
ΒΙΟ 2588     ΤΕΤΥ 988   ΦΥΣ 4361
ΒΙΟ 2480     ΤΕΤΥ 1325   ΦΥΣ 4314
ΒΙΟ 2492     ΤΕΤΥ 3420   ΦΥΣ 4711
ΒΙΟ 2420     ΤΕΤΥ 1323   ΦΥΣ 4423
ΙΑΤ 3289     ΤΕΥ 3470   ΦΥΣ 4406
ΙΑΤ 3300     ΤΕΥ 2900   ΦΥΣ 4214
ΙΑΤ 3566     ΤΕΥ 3631   ΦΥΣ 4104
ΙΑΤ 3256     ΤΕΥ 3516   ΦΥΣ 4302
ΙΑΤ 3645     ΤΕΥ 3098   ΦΥΣ 4724
ΙΑΤ 3235     ΤΕΥ 3195   ΦΥΣ 4109
ΙΑΤ 3517     ΤΕΥ 2967   ΧΗΜ 1923
ΙΑΤ 3224     ΤΕΥ 3097   ΧΗΜ 1776
ΙΑΤ 3631     ΤΕΥ 3610   ΧΗΜ 1848
ΙΑΤ 3273     ΤΕΥ 3675   ΧΗΜ 1769
ΙΑΤ 3621     ΤΕΥ 3621   ΧΗΜ 1975
ΙΑΤ 3542     ΤΕΥ 3007   ΧΗΜ 1901
ΙΑΤ 3671     ΤΕΥ 2899      
ΙΑΤ 3197     ΤΕΥ 3295      
ΙΑΤ 2966     ΤΕΥ 3608      
ΙΑΤ 3692     ΤΕΥ 3289      
ΙΑΤ 3483     ΤΕΥ 3463      
ΙΑΤ 3613     ΤΜΕΜ 4440      
ΙΑΤ 2948     ΤΜΕΜ 2031      
ΙΑΤ 3362     ΤΜΕΜ 2174      
        ΤΜΕΜ 2235      
        ΤΜΕΜ 2130      
        ΤΜΕΜ 2159      
        ΤΜΕΜ 5356      
        ΤΜΕΜ 2029      
        ΤΜΕΜ 4964      
        ΤΜΕΜ 2036