ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΦΜ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

Ηράκλειο, 29 Νοεμβρίου 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ

ΣΧΟΛΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-2023

Οι φοιτητές όλων των κύκλων σπουδών των Σχολών Ηρακλείου δικαιούχοι επιδοτούμενης αστικής μετακίνησης ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 για τον μήνα Δεκέμβριο 2022 περιλαμβάνονται στον ακόλουθο πίνακα ανά τμήμα και αριθμό μητρώου.

Ø Πίνακας Δικαιούχων επιδοτούμενης αστικής μετακίνησης (ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2022)

Οι φοιτητές των οποίων ο αριθμός μητρώου συμπεριλαμβάνεται στον παραπάνω πίνακα θα πρέπει να μεταβαίνουν αυτοπροσώπως στο γραφείο του Αστικού ΚΤΕΛ Ηρακλείου, στην οδό Ρούσου Χούρδου 4, Τ.Κ. 71201, (τηλ. επικοινωνίας 2810283270), εκτός Σαββάτου και Κυριακής και από 07:30 έως 14:00 για την έκδοση/ ενεργοποίηση της κάρτας μετακίνησης τις ακόλουθες ημερομηνίες: 

όσων το Eπώνυμο αρχίζει από Α έως και ΜΑΝ.... παρακαλούμε να προσέλθουν τις ημερομηνίες Τετάρτη 30/11, Παρασκευή 2/12, Τρίτη 6/12

όλοι οι υπόλοιποι με Eπώνυμο που αρχίζει από ΜΑΡ έως και Ψ παρακαλούμε να προσέλθουν Πέμπτη 1/12, Δευτέρα 5/12, Τετάρτη 7/12

Η παραλαβή της κάρτας γίνεται με την επίδειξη της ακαδημαϊκής ταυτότητας (πάσο) και της αστυνομικής σας ταυτότητας, και την καταβολή του μηνιαίου αντίτιμου των 20 €. 

Όλοι όσοι έχετε παραλάβει ψηφιακή κάρτα μετακίνησης να έχετε μαζί σας την κάρτα για την ενεργοποίησή της.

Σας παρακαλούμε να είστε προσεκτικοί και να μην χάσετε την ψηφιακή κάρτα μετακίνησης που θα παραλάβετε ώστε να μην επιβαρυνθείτε με τα έξοδα της αντικατάστασής της.

Σας ενημερώνουμε ότι η ψηφιακή κάρτα αστικής μετακίνησης ενεργοποιείται με το κτύπημα που κάνετε στο μηχάνημα του αστικού λεωφορείου και ισχύει για τριάντα ημερολογιακές ημέρες.

 από το Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας Ηρακλείου

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» άξονας προτεραιότητας 6 "Βελτίωση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος" με τίτλο: "Υποστήριξη παρεμβάσεων κοινωνικής Μέριμνας φοιτητών του Πανεπιστημίου Κρήτης" και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

Η επιδότηση της αστικής μετακίνησης για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 αφορά την προμήθεια της μηνιαίας κάρτας με αντίτιμο 20€ και ισχύει από τον Νοέμβριο 2022 έως και την λήξη του ακαδ. έτους τον Ιούνιο 2023, εφόσον υπάρχουν τα απαιτούμενα οικονομικά διαθέσιμα.

ESPA 2014 2020