Φοιτητική Μέριμνα|Πανεπιστήμιο Κρήτης

ΠΑΡΑΤΑΣΗ διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για σίτιση ή/και στέγαση για τις κατηγορίες νεοεισερχόμενων προπτυχιακών φοιτητών από μετεγγραφή, για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

 

Ρέθυμνο/Ηράκλειο 28 Nοεμβρίου 2022

Ενημερώνουμε τους νεοεισερχόμενους προπτυχιακούς φοιτητές από μετεγγραφή του Πανεπιστημίου Κρήτης, ότι η διαδικασία αιτήσεων για την δωρεάν παροχή σίτισης ή/και στέγασης, για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

παρατάθηκε έως και τη Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου και ώρα 23.59 

Λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο συμπλήρωσης της αίτησης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά παρακαλούμε διαβάστε εδώ:

Οδηγίες Συμπλήρωσης Αίτησης 

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει ολοκληρωθεί η εγγραφή - ταυτοποίηση στη Γραμματεία του τμήματος υποδοχής. Μετά τη λήψη των έντυπων οδηγιών και κωδικών από την Γραμματεία θα πρέπει να ενεργοποιηθεί ο λογαριασμός σας στο https://myaccount.uoc.grπροκειμένου να έχετε πρόσβαση στις ΑΙΤΗΣΕΙΣ στον ιστότοπο της Φοιτητικής Μέριμνας, από την επόμενη ημέρα της ενεργοποίησης.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στον ιστότοπο της Φοιτητικής Μέριμνας www.merimna.uoc.gr, στο πεδίο ΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΑΙΤΗΣΗ ΣΙΤΙΣΗΣ/ΣΤΕΓΑΣΗΣ. Δικαιολογητικά που αποστέλλονται με όποιο άλλο τρόπο δεν αποτελούν αίτηση και δεν γίνονται δεκτά. 

Παρακαλείσθε για την προσεκτική ανάγνωση των οδηγιών συμπλήρωσης, πριν την υποβολή της αίτησης, καθώς αιτήσεις με λάθος ή ελλειπή δικαιολογητικά δεν αξιολογούνται. 

 Η επικοινωνία με τα Γραφεία Φοιτητικής Μέριμνας γίνεται αποκλειστικά με το ιδρυματικό email των φοιτητών. 

Επισημαίνεται ότι η παροχή δωρεάν σίτισης ή/και στέγασης είναι ετήσια. Οι φοιτητές θα πρέπει να αιτηθούν εκ νέου για την παροχή το καλοκαίρι του 2023, σύμφωνα με τις ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν στον ιστότοπο της Φοιτητικής Μέριμνας. 

 

Γραφεία Φοιτητικής Μέριμνας Ρεθύμνου, Ηρακλείου