Φοιτητική Μέριμνα|Πανεπιστήμιο Κρήτης

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΣΧΟΛΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΥΚΛΩΝ ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΤΩΝ 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-203

Ρέθυμνο, 31/10/2022

Ενημερώνουμε τους φοιτητές των Σχολών Ρεθύμνου ότι οι δικαιούχοι για την επιδοτούμενη αστική μετακίνηση για την πόλη του Ρεθύμνο, ακαδημαϊκού έτους 2022-23 έχουν αναρτηθεί στον παρακάτω πίνακα.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ 2022-2023

Οι κάρτες θα παραλαμβάνονται αυτοπροσώπως στις αρχές κάθε μήνα από το γραφείο του ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου, στην οδό Κεφαλογιάννηδων, από Δευτέρα έως και Παρασκευή, καταβάλλοντας μηνιαίως το αντίτιμο των 20 €.

Η παραλαβή της κάρτας θα γίνεται με την επίδειξη της ακαδημαϊκής ταυτότητας (πάσο). 

Όλοι οι δικαιούχοι φοιτητές θα λάβουν το επόμενο διάστημα αναλυτική ενημέρωση για τη χρήση της κάρτας στον ιδρυματικό ηλεκτρονικό λογαριασμό τους. 

Η κάρτα ισχύει από σήμερα έως και την λήξη του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» άξονας προτεραιότητας 6 "Βελτίωση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος" με τίτλο: "Υποστήριξη παρεμβάσεων κοινωνικής Μέριμνας φοιτητών του Πανεπιστημίου Κρήτης" και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας Σχολών Ρεθύμνου