Φοιτητική Μέριμνα|Πανεπιστήμιο Κρήτης

 

Έναρξη διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για σίτιση ή/και στέγαση

από τους νεοεισερχόμενους προπτυχιακούς φοιτητές για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

 

Ενημερώνουμε τους νεοεισερχόμενους προπτυχιακούς φοιτητές του Πανεπιστημίου Κρήτης, ότι όσοι ενδιαφέρονται για την δωρεάν παροχή σίτισης ή/και στέγασης, θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023. 

Πριν την υποβολή της αίτησης διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες εδώ: Οδηγίες Νεοεισερχόμενων φοιτητών ακαδ. έτους 2022-2023

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στον ιστότοπο της Φοιτητικής Μέριμνας www.merimna.uoc.gr, στο πεδίο ΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΑΙΤΗΣΗ ΣΙΤΙΣΗΣ/ΣΤΕΓΑΣΗΣ. Δικαιολογητικά που αποστέλλονται με όποιο άλλο τρόπο δεν αποτελούν αίτηση και δεν γίνονται δεκτά. 

 

Οι αιτήσεις σίτισης ή/και στέγασης  υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία :

από την Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2022 στις 12:00 έως και την Κυριακή 9 Οκτωβρίου 2022 στις 23:59

 

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει ολοκληρωθεί η εγγραφή - ταυτοποίηση στη Γραμματεία του τμήματός επιτυχίας. Μετά τη λήψη των έντυπων οδηγιών και κωδικών από την Γραμματεία θα πρέπει να ενεργοποιηθεί ο λογαριασμός σας στο https://myaccount.uoc.grπροκειμένου να έχετε πρόσβαση στις ΑΙΤΗΣΕΙΣ στον ιστότοπο της Φοιτητικής Μέριμνας, από την επόμενη ημέρα της ενεργοποίησης.

Παρακαλείσθε για την προσεκτική ανάγνωση των οδηγιών συμπλήρωσης, πριν την υποβολή της αίτησης, καθώς αιτήσεις με λάθος ή ελλειπή δικαιολογητικά δεν αξιολογούνται. 

 Η επικοινωνία με τα Γραφεία Φοιτητικής Μέριμνας γίνεται αποκλειστικά με το ιδρυματικό email των φοιτητών. 

Επισημαίνεται ότι η παροχή δωρεάν σίτισης ή/και στέγασης είναι ετήσια. Οι φοιτητές θα πρέπει να αιτηθούν εκ νέου για την παροχή το καλοκαίρι του 2023, σύμφωνα με τις ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν στον ιστότοπο της Φοιτητικής Μέριμνας. 

Γραφεία Φοιτητικής Μέριμνας Ρεθύμνου, Ηρακλείου