ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΦΜ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ηράκλειο 05/08/2022

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2022-2023

&

1ος ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗΣ (ΣΧΟΛΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ)     

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΚΑΙ ΟΚΤΩΒΡΙΟ 2022

 

Ενημερώνουμε τους φοιτητές των Σχολών Ηρακλείου ότι οι θετικά αξιολογημένες αιτήσεις των φοιτητών (προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και υποψηφίων διδακτόρων) για την παροχή δωρεάν σίτισης κατά το ακαδ. Έτος 2022-23 ανέρχονται σε 1037.

Για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2022 οι δικαιούχοι φοιτητές δωρεάν σίτισης παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα, ταξινομημένοι ανά Τμήμα και ανά αύξοντα Αριθμό Μητρώου και με αναφορά της σειράς κατάταξης, όπως έχει προκύψει από την μοριοδότηση/ αξιολόγηση των αιτήσεων.

Ø  Πίνακας Δικαιούχων δωρεάν σίτισης για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2022.

Οι φοιτητές που διαπιστώνουν ότι ο Αριθμός Μητρώου τους περιλαμβάνεται στον παραπάνω πίνακα μπορούν από τις 1/9/2022 έως και 31/10/2022 να σιτίζονται δωρεάν στα εστιατόρια της Πανεπιστημιούπολης Ηρακλείου με επίδειξη της ακαδημαϊκής τους ταυτότητας (πάσο).

 

Επισημαίνεται ότι: μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων για παροχή δωρεάν σίτισης και των νεοεισερχομένων /πρωτοετών φοιτητών όλων των κύκλων σπουδών θα ακολουθήσει εκ νέου κατάταξη των θετικά αξιολογημένων αιτήσεων και ενδέχεται να υπάρξει μεταβολή στον πίνακα των δικαιούχων δωρεάν σίτισης για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2022. Ως εκ τούτου, σας παρακαλούμε να παρακολουθείτε τακτικά τις ανακοινώσεις της Φοιτητικής Μέριμνας.

 

Επιπρόσθετα σας γνωρίζουμε ότι από τον μήνα Ιανουάριο 2023 η Σύμβαση με τα εστιατόρια αλλάζει και για τον λόγο αυτό, σύμφωνα με τα νέα οικονομικά διαθέσιμα για το έτος 2023, θα υπάρχει νέα ανακοίνωση για τυχόν μεταβολή στον πίνακα δικαιούχων δωρεάν σίτισης.

  

Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας Ηρακλείου