LOGO FM

 

Χορήγηση στεγαστικού επιδόματος ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

Ρέθυμνο, Ηράκλειο, 29/6/2022

       Ενημερώνουμε τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Κρήτης καθώς και τους γονείς τους οι ηλεκτρονικές αιτήσεις που αφορούν στο ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά από την  Τετάρτη 29 Ιουνίου 2022 έως την  Παρασκευή 29 Ιουλίου 2022, μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων: https://stegastiko.minedu.gov.gr, στην ειδική εφαρμογή στεγαστικού επίδόματος.

Προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης είναι ο φοιτητής για τον οποίο χορηγείται το επίδομα, να είναι Έλληνας υπήκοος ή υπήκοος άλλης χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να είναι κάτοχος ακαδημαϊκής ταυτότητας σε ισχύ και να είναι κάτοχος Α.Φ.Μ. Η υπηκοότητα συνδέεται μόνο με το πρόσωπο του φοιτητή και όχι με των γονέων ή κηδεμόνων αυτού.

Πριν προχωρήσετε σε δημιουργία αίτησης για το Ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, θα πρέπει πρώτα να έχετε υποβάλει φορολογική δήλωση για το φορολογικό έτος 2021. Σε αντίθετη περίπτωση η αίτησή σας θα απορριφθεί αυτόματα με την υποβολή της. Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση συζύγων οι οποίοι έχουν υποβάλει χωριστές φορολογικές δηλώσεις, υποβάλει την ηλεκτρονική αίτηση για χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος ο ένας μόνο γονέας δικαιούχος του επιδόματος, ο οποίος στη φορολογική του δήλωση θα πρέπει να έχει δηλώσει το σύνολο των τέκνων που τον βαρύνουν (εξαρτώμενα μέλη) ώστε να διαμορφωθεί σωστά το οικονομικό κριτήριο.

Διαδικασία υποβολής της αίτησης

Για την είσοδό τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή ο δικαιούχος (γονέας ή φοιτητής) θα χρησιμοποιήσει το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password), που του χορηγήθηκε από την ΑΑΔΕ για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του TAXISnet. Η εισαγωγή των κωδικών πρόσβασης επέχει θέση δήλωσης συναίνεσης διασταύρωσης των στοιχείων του.

Ο αιτών συμπληρώνει υποχρεωτικά στα αντίστοιχα πεδία της αίτησης τα ακόλουθα στοιχεία:

  • α) τον αριθμό της ακαδημαϊκής ταυτότητας του φοιτητή
  • β) τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του ιδίου, του/της συζύγου και του φοιτητή εάν δικαιούχος είναι ο γονέας ή μόνο το Α.Φ.Μ. του ιδίου στην περίπτωση που δικαιούχος είναι ο φοιτητής (σύμφωνα με το άρθρο 2 ΚΥΑ)
  • γ) τον αριθμό του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου συμβολαίου
  • δ) τον αριθμό του τραπεζικού του λογαριασμού (ΙΒΑΝ)

Η οριστική υποβολή της αίτησης επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του δικαιούχου ότι τα δηλωθέντα από αυτόν στοιχεία που υπόκεινται σε επεξεργασία είναι αληθή.

Αν μετά την οριστική υποβολή της αίτησης,

στα αποτελέσματα αξιολόγησης από την εφαρμογή, προκύπτει ότι θα πρέπει να στείλετε ηλεκτρονικά με email στην αρμόδια υπηρεσία του ιδρύματος (Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας) συμπληρωματικά έγγραφα, αυτά θα πρέπει να είναι οπωσδήποτε το 1 και το 2 συνοδευόμενα από το 3 ή το 4 ανάλογα με τις παρατηρήσεις:

  1. Η υποβληθείσα αίτηση (εκτύπωση σε αρχείο από την εφαρμογή)
  2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί ηλεκτρονικά η αναζήτηση)
  3. Το ή τα συμπληρωματικά έγγραφα που αναφέρονται στην υποβληθείσα αίτηση (π.χ. ηλεκτρονικό συμβόλαιο, βεβαίωση ξενοδόχου και αποδείξεις, διαζευκτήριο κ.α.).
  4. Στην περίπτωση που είναι διαφορετικός ο μισθωτής (π.χ.πατέρας, μητέρα, φοιτητής/τρια) με το αυτόν που θα λάβει το στεγαστικό επίδομα (π.χ.πατέρας, μητέρα, φοιτητής/τρια), χρειαζόμαστε υπεύθυνη δήλωση του μισθωτή (όπως φαίνεται στο ηλεκτρονικό συμβόλαιο ή την βεβαίωση και τις αποδείξεις του Ξενοδόχου) στην οποία θα βεβαιώνεται:  "Συναινώ στην χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος στον ...(ονοματεπώνυμο)... (αιτών/ουσα-δικαιούχος στεγαστικού επιδόματος)"  (με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής)

Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα πρέπει όταν αποστέλονται με email από την ακαδημαϊκή ηλεκτρονική διεύθυνση του φοιτητή/τριας, να είναι (σκαναρισμένα αρχεία όχι από φωτογραφίες) σε μορφή pdf και κάθε δικαιολογητικό θα πρέπει να είναι σε ένα αρχείο ολόκληρο (όχι κάθε σελίδα σε άλλο αρχείο).

Δικαιολογητικά που στέλνονται με λάθος τρόπο δεν θα γίνονται δεκτά. 

Η παραλαβή των δικαιολογητικών από την Υπηρεσία μας θα γίνεται ηλεκτρονικά, και σε αποκλειστική προθεσμία  έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2022.

Στο πλαίσιο της αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και για όσες αιτήσεις απαιτούν την προσκόμιση πρόσθετου δικαιολογητικού από τους δικαιούχους, τα δικαιολογητικά θα αποστέλλονται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις παρακάτω ηλεκτρονικές  διευθύνσεις: 

Για τους φοιτητές των Σχολών Ρεθύμνου:  email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

Για τους φοιτητές των Σχολών Hρακλείου:  email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

 Ενστάσεις - Θεραπείες 

Ένσταση - αίτηση θεραπείας μπορεί να υποβάλλει οποισδήποτε αιτείται στεγαστικού επιδόματος, εντός προθεσμίας ενός μήνα από τη γνωστοπίηση, είτε μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, είτε από την παρακολούθηση της πορείας της αίτησης μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του απορριπτικού αποτελέσματος, το οποίο προέκυψε είτε από τον ηλεκτρονικό έλεγχο, είτε από τον έλεγχο των υπηρεσιών του Ιδρύματος. Η ένσταση - αίτηση θεραπείας υποβάλλεται έντυπα προς το Ίδρυμα και προσκομίζονται όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη των ισχυρισμών του αιτούντος. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Ιδρύματος μπορεί να ζητήσουν οποιοδήποτε πρόσθετο δικαιολογητικό κρίνουν απαραίτητο για την εξέταση της ένστασης - αίτησης θεραπείας.  

Περισσότερες πληροφορίες στο σύνδεσμο: https://stegastiko.minedu.gov.gr/Home/About & στην Διευκρινιστική Εγκύκλιος ακαδ. έτους  2021-2022

 

Γραφεία Φοιτητικής Μέριμνας Πανεπιστημίου Κρήτης

Για πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με το στεγαστικό επίδομα επικοινωνήστε με την Υπηρεσία μας 

Σχολές Ρεθύμνου: Γαλάτεια Νταναλάκη   28310.77729   Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Σχολές Ηρακλείου: Γεώργιος Ορφανός     2810.394888   Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.