Φοιτητική Μέριμνα|Πανεπιστήμιο Κρήτης

 

Παράταση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για σίτιση ή/και στέγαση από τους νεοεισερχόμενους φοιτητές των σχολών Ρεθύμνου από μετεγγραφή για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Ρέθυμνο, 21/01/2022

Ενημερώνουμε τους νεοεισερχόμενους φοιτητές των Τμημάτων των Σχολών Ρεθύμνου που προέρχονται από μετεγγραφή, ότι η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης για την παροχή δωρεάν σίτισης ή/και στέγασης παρατείνεται έως :  

την Τετάρτη 26 Ιανουαρίου στις 14.00 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στην ειδική εφαρμογή της Φοιτητικής Μέριμνας (www.merimna.uoc.gr), στο πεδίο ΑΙΤΗΣΕΙΣ
 
 
Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας Σχολών Ρεθύμνου