Επίσημη Ιστοσελίδα Φοιτητικής Μέριμνας Πανεπιστημίου Κρήτης

Φοιτητική Μέριμνα|Πανεπιστήμιο Κρήτης

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 Έναρξη εκπρόθεσμων αιτήσεων ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ για φοιτητές > 1ου έτους σπουδών

(όχι νεοεισερχόμενοι)

 

Ρέθυμνο, Ηράκλειο 10 Σεπτεμβρίου 2021

Ενημερώνουμε τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Κρήτης, οι οποίοι δεν είναι δικαιούχοι δωρεάν παροχής μέχρι σήμερα, ότι στην αποκλειστική προθεσμία:  

από την Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου 2021 έως την Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου 2021 στις 14:00

θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για δωρεάν σίτιση για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, μέσα από τον ιστότοπο της Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου http://www.merimna.uoc.gr, χρησιμοποιώντας το ιδρυματικό τους e-mail ως όνομα χρήστη και τον κωδικό χρήστη ως password. 

 

  • Επισημαίνεται ότι οι φοιτητές εκπρόθεσμων αιτήσεων οι οποίοι θα καταστούν δικαιούχοι, έπονται στη σειρά κατάταξης των δικαιούχων φοιτητών με εμπρόθεσμες αιτήσεις. 

Οδηγίες για την υποβολή της αίτησης καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα βρείτε εδώ: ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

  • Αιτήσεις με ελλιπή ή λανθασμένα δικαιολογητικά δεν αξιολογούνται.
  • Σημειώνεται ότι για τις εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα υπάρξει περίοδος αιτήσεων θεραπείας - ενστάσεων για την συμπλήρωση δικαιολογητικών - αξιολόγηση αίτησης, μετά το πέρας της ανωτέρω αποκλειστικής προθεσμίας.

Κατ' εξαίρεση, έπειτα από απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου Πανεπιστημίου Κρήτης, και σε εφαρμογή της Πράξης Νομοθετικού Περιοχομένου "Έκτακτα μέτρα για την αποτελεσματική προστασία και την ταχεία αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, την άμεση στήριξη των πληγέντων από τις πυρκαγιές του Ιουλίου/Αυγούστου2021 και συναφείς διατάξεις" (ΦΕΚ143/Α/13-08-2021), στην παρούσα χρονική περίοδο θα γίνονται δεκτές αιτήσεις για στέγαση αποκλειστικά για φοιτητές που προέρχονται από περιοχές που έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2021 και ανήκουν στην κατηγορία των πληγέντων σύμφωνα με τον προαναφερόμενη ΠΝΠ.

Οι αιτήσεις για παροχή στέγασης θα αξιολογηθούν μόνο για όσους φοιτητές αποδεδειγμένα επλήγησαν από τις πυρκαγιές και εφόσον πληρούν τα λοιπά κριτήρια που αναφέρονται στο σύστημα μοριοδότησης του Ιδρύματος, υποβάλλοντας ως απαραίτητο επιπλέον δικαιολογητικό (στη θέση: επιπλέον αρχείο) αντίγραφο της εγκεκριμένης αίτησης που υποβλήθηκε για την έκτακτη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης, μέσω της διαδικτυακής πύλης arogi.gov.gr. Ενδεχομένως κατά την αξιολόγηση της αίτησης να ζητηθούν από τα Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας επιπλέον δικαιολογητικά για την πιστοποίηση υπαγωγής των αιτούντων στην κατηγορία των πληγέντων. 

  • Επισημαίνεται ότι αιτήσεις οι οποίες δεν περιλαμβάνουν το δικαιολογητικό αυτό θα αξιολογηθούν μόνο ως προς τη σίτιση, εφόσον πληρούν τα λοιπά κριτήρια. 

Φοιτητική Μέριμνα Πανεπιστημίου Κρήτης