Φοιτητική Μέριμνα|Πανεπιστήμιο Κρήτης

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022

 

Ρέθυμνο, Ηράκλειο 12/7/2021

 

Ενημερώνουμε τους φοιτητές (προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς, υποψήφιους διδάκτορες) του Πανεπιστημίου Κρήτης ότι παρατείνεται η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για την δωρεάν παροχή σίτισης ή/και στέγασης, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, μεχρι

 

την Παρασκευή 30 Ιουλίου 2021

 

Αιτήσεις γίνονται δεκτές μόνο με ηλεκτρονική υποβολή, μέσα από τον ιστότοπο της Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Κρήτης: http://www.merimna.uoc.gr στην καρτέλα ΑΙΤΗΣΕΙΣ, χρησιμοποιώντας ως όνομα χρήστη το ακαδημϊκό email και ως password τον κωδικό χρήστη. 

  • Για την υποβολή αίτησης σίτισης επιλέγετε: Σιτιση 
  • Για την υποβολή αίτησης στέγασης επιλέγετε: Και τα δύο 

Παρακαλείσθε πριν την υποβολή της αίτησης να διαβάσετε προσεκτικά τις Οδηγίες για την υποβολή της αίτησης, το σύστημα μοριοδότησης και τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

ΠΡΟΣΟΧΗ: η παροχή οποιασδήποτε πληροφορίας σχετικά με τις αιτήσεις θα δίδεται αποκλειστικά στον αιτούντα φοιτητή. Η ηλεκτρονική επικοινωνία θα γίνεται αποκλειστικά μέσω της ακαδημαϊκής ηλεκτρονικής διεύθυνσης (ιδρυματικό email φοιτητών). 

Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας