Φοιτητική Μέριμνα|Πανεπιστήμιο Κρήτης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022
 

Ενημερώνουμε τους φοιτητές (προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς, υποψήφιους διδάκτορες) του Πανεπιστημίου Κρήτης ότι σε αποκλειστική προθεσμία

από την Πέμπτη 3 Ιουνίου 2021 στις 12:00 έως και την Πέμπτη 15 Ιουλίου 2021 στις 14:00

θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν αίτηση για την δωρεάν παροχή σίτισης ή/και στέγασης, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. 

Αιτήσεις γίνονται δεκτές μόνο με ηλεκτρονική υποβολή, μέσα από τον ιστότοπο της Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Κρήτης: http://www.merimna.uoc.gr στην καρτέλα ΑΙΤΗΣΕΙΣ, χρησιμοποιώντας ως όνομα χρήστη το ακαδημϊκό email και ως password τον κωδικό χρήστη. 

  • Για την υποβολή αίτησης σίτισης επιλέγετε: Σιτιση 
  • Για την υποβολή αίτησης στέγασης επιλέγετε: Και τα δύο 

 

Παρακαλείσθε πριν την υποβολή της αίτησης να διαβάσετε προσεκτικά τις Οδηγίες για την υποβολή της αίτησης, το σύστημα μοριοδότησης και τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

ΠΡΟΣΟΧΗ: η παροχή οποιασδήποτε πληροφορίας σχετικά με τις αιτήσεις θα δίδεται αποκλειστικά στον αιτούντα φοιτητή. Η ηλεκτρονική επικοινωνία θα γίνεται αποκλειστικά μέσω της ακαδημαϊκής ηλεκτρονικής διεύθυνσης (ιδρυματικό email φοιτητών).