ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ρέθυμνο, 28/9/2020

Ενημερώνουμε τους δικαιούχους Φοιτητές του Πανεπιστημίου Κρήτης Σχολών Ρεθύμνου (δείτε τον συνημμένο πίνακα) που αιτήθηκαν οικονομική ενίσχυση αστικής μετακίνησης για την πόλη του Ρεθύμνου, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, ότι μπορούν να παραλαμβάνουν τη κάρτα τους για το μήνα Οκτώβριο, από τα γραφεία του ΚΤΕΛ Χανίων - Ρεθύμνου, στην οδό Κεφαλογιάννηδων,  από την Τετάρτη 30/09/2020 και έως τη Δευτέρα 12/10/2020, καταβάλλοντας το αντίτιμο των 20 €. Η κάρτα θα παραλαμβάνεται με την επίδειξη της ακαδημαϊκής ταυτότητας. 

Όλοι οι δικαιούχοι φοιτητές θα λάβουν τις επόμενες μέρες αναλυτική ενημέρωση για τη χρήση της κάρτας στον ιδρυματικό ηλεκτρονικό λογαριασμό τους. 

Η κάρτα ισχύει από σήμερα έως και την λήξη του ακαδημαϊκού έτους 2020-21.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» άξονας προτεραιότητας 6 "Βελτίωση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος" με τίτλο: "Υποστήριξη παρεμβάσεων κοινωνικής Μέριμνας φοιτητών του Πανεπιστημίου Κρήτης" και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

Πίνακας δικαιούχων φοιτητών αστικής μετακίνησης