Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΣΙΤΙΣΗ - ΣΤΕΓΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2019-2020

Ηράκλειο, 23/12/2019

Ανακοινώνεται στους ενεργούς φοιτητές των Σχολών Ηρακλείου, οι οποίοι αιτήθηκαν σίτιση/στέγαση για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 κατά την περίοδο του Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου,  ότι ο Πίνακας Κατάταξης των δικαιούχων φοιτητών έχει ως εξής:

Πίνακας Κατάταξης Παροχής Σίτισης - Στέγασης Σχολών Ηρακλείου 2019-2020

Όλοι οι αιτούντες έχουν λάβει εξατομικευμένη πληροφόρηση με την αξιολόγηση της αίτησης τους. Επισημαίνεται ότι ο πίνακας καταρτίστηκε βάσει του συστήματος μοριοδότησης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης. 

Οι ενεργοί φοιτητές που αναφέρονται στον πίνακα κατάταξης και δικαιούνται στέγαση να περάσουν από το Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας Ηρακλείου (Κτίριο Διοίκησης ΙΙ, Πανεπιστημιούπολη Ηρακλείου) για την παραλαβή βεβαίωσης Στέγασης σε ξενοδοχείο της πόλης από

23/12/2019 έως 10/1/2020  Δευτ.-Παρ. 09:00-14:00.

Απαιτείται υπογραφή στη βεβαίωση Στέγασης και από το δικαιούχο που δεσμεύεται στην τήρηση του «Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Φοιτητικής Κατοικίας του Πανεπιστημίου Κρήτης». 

Οι ενεργοί φοιτητές που αναφέρονται στον πίνακα κατάταξης και δικαιούνται σίτιση να περάσουν από το Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας Ηρακλείου (Κτίριο Διοίκησης ΙΙ, Πανεπιστημιούπολη Ηρακλείου) για την ενεργοποίηση του δικαιώματος τους, με το πάσο τους από

Τρίτη 7 Ιανουαρίου έως Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2020  Δευτ.-Παρ. 09:00-14:00.

 

Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας Σχολών Ηρακλείου