Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΣΙΤΙΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΥΚΛΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2019-2020

Ηράκλειο, 4/11/2019

Ανακοινώνεται στους ενεργούς φοιτητές όλων των κύκλων των Σχολών Ηρακλείου, οι οποίοι αιτήθηκαν δωρεάν σίτιση για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 κατά την περίοδο του Οκτωβρίου,  ότι έπειτα από αξιολόγηση της Επιτροπής Φοιτητικής Μέριμνας των Σχολών του Ηρακλείου του Πανεπιστημίου Κρήτης ο Πίνακας Κατάταξης των δικαιούχων φοιτητών έχει ως εξής:

Πίνακας Κατάταξης Παροχής Δωρεάν Σίτισης Σχολών Ηρακλείου 2019-2020 (Οκτωβρίου)

Όλοι οι αιτούντες έχουν λάβει εξατομικευμένη πληροφόρηση με την αξιολόγηση της αίτησης τους. Επισημαίνεται ότι ο πίνακας καταρτίστηκε βάσει του συστήματος μοριοδότησης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης. 

Οι ενεργοί φοιτητές που αναφέρονται στον πίνακα κατάταξης πρέπει να περάσουν από το Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας Ηρακλείου (Κτίριο Διοίκησης ΙΙ, Πανεπιστημιούπολη Ηρακλείου) άμεσα με το πάσο τους για την ενεργοποίηση του δικαιώματος τους στη δωρεάν σίτιση (εφόσον δεν το έχουν κάνει ήδη).

Ωράριο εξυπηρέτησης Δευτέρα ως Παρασκευή  09:00 - 14:00.

Επισημαίνεται ότι οι φοιτητές εκπρόθεσμων αιτήσεων οι οποίοι θα καταστούν δικαιούχοι, θα έπονται στη σειρά κατάταξης των δικαιούχων φοιτητών με εμπρόθεσμες αιτήσεις για το επόμενο εξάμηνο. 

Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας Σχολών Ηρακλείου