ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ρέθυμνο, 20/08/2019

Ενημερώνουμε τους διαμένοντες κατά τους θερινούς μήνες του 2019 στις Φοιτητικές Κατοικίες της Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου, ότι:

Α. Όσοι από τους διαμένοντες έχουν υποβάλει αίτηση στέγασης για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 και στην οριστική λίστα μοριοδότησης που ανακοινώθηκε από τη Φοιτητική Μέριμνα βρίσκονται στις θέσεις 1-200 ή στις θέσεις για μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες, μπορούν να παραμείνουν αν το επιθυμούν, στο δωμάτιο που βρίσκονται τώρα, ενημερώνοντας με emal το Γραφείο της Φοιτητικής Μέριμνας.

Όσοι θέλουν να αλλάξουν δωμάτιο, θα πρέπει έως την Παρασκευή 23/08/2019 να παραλάβουν κλειδί για νέο δωμάτιο και το αργότερο τη Δευτέρα 26/08/2019 να επιστρέψουν το κλειδί της θερινής διαμονής στο Γραφείο της Φοιτητικής Μέριμνας.

Β. Όσοι από τους διαμένοντες ΔΕΝ υπέβαλαν αίτηση στέγασης για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 ή υπέβαλαν αίτηση στέγασης αλλά στη λίστα μοριοδότησης βρίσκονται χαμηλότερα από τη θέση 200, άρα ανήκουν στους επιλαχόντες στέγασης, θα πρέπει το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 26/8/2019 να επιστρέψουν στο γραφείο της Φοιτητικής Μέριμνας το κλειδί από το δωμάτιο της θερινής τους διαμονής.

Γ. Όσοι από τους διαμένοντες της παραγράφου Β επιθυμούν να παραμείνουν σε δωμάτιο του Ξενία κατά την εξεταστική του Σεπτεμβρίου 2019 θα πρέπει να ενημερώσουν με e-mail τη Φοιτητική Μέριμνα προκειμένου να γίνει συνεννόηση για την παράδοση και την παραλαβή κλειδιού στο Ξενία.

Φοιτητική Μέριμνα Ρεθύμνου