Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2019-2020

ΕΝΕΡΓΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΥΚΛΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Ρέθυμνο, 12/8/2019

Ανακοινώνεται στους ενεργούς φοιτητές των Σχολών Ρεθύμνου, οι οποίοι αιτήθηκαν παροχής δωρεάν σίτισης για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020,  ότι έπειτα από αξιολόγηση των αιτήσεων από την Επιτροπή Φοιτητικής Μέριμνας των Σχολών Ρεθύμνου και την έγκριση της από το Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Κρήτης κα την λήξη της προθεσμίας αιτήσεων θεραπείας-ενστάσεων (10-8-2019),  ο ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΙΤΙΣΗΣ

 Ο πίνακας καταρτίστηκε βάσει του συστήματος μοριοδότησης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης όπως επικαιροποιήθηκε το 2019 και όλοι οι αιτούντες έχουν λάβει εξατομικευμένη πληροφόρηση για την αξιολόγηση της αίτησης τους ή πιθανές εκκρεμότητες στα δικαιολογητικά.

 

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΙΤΙΣΗΣ

 

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΣΧΟΛΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ