2

 

Ενημερώνουμε τους φοιτητές των Σχολών Ρεθύμνου του Πανεπιστημίου Κρήτης, που ενδιαφέρονται να κάνουν χρήση της επιδοτούμενης (50%) κάρτας αστικής μετακίνησης και δεν έχουν απογραφεί, να επικοινωνήσουν με το Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας.

Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος  "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση", άξονας προτεραιότητας 6 "Βελτίωση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος" με τίτλο: "Υποστήριξη παρεμβάσεων κοινωνικής Μέριμνας φοιτητών του Πανεπιστημίου Κρήτης"  να επικοινωνήσουν με το Γραφείο της Φοιτητικής Μέριμνας Σχολών Ρεθύμνου

 

 1