Ενεργοποίηση δικαιώματος δωρεάν σίτισης για το Εαρινό εξάμηνο Ακαδ. έτους 2018-2019 

 

Ρέθυμνο, 28/1/2019.

       Ενημερώνουμε τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Κρήτης στις Σχολές του Ρεθύμνου οι οποίοι είχαν υποβάλει εμπρόθεσμη αίτηση για δωρεάν σίτιση και των οποίων ο αριθμός μητρώου (και το τμήμα) αναγράφονται στον πιο κάτω πίνακα, ότι προκειμένου να συνεχίσουν να έχουν δωρεάν σίτιση και στο Εαρινό εξάμηνο του Ακαδ. έτους 2018-2019 θα πρέπει να προσέλθουν στο Γραφείο της Φοιτητικής Μέριμνας Ρεθύμνου κατά τις ώρες 10:00 με 14:00

από 31 Ιανουαρίου μέχρι και 20 Φεβρουαρίου 2019.

       Μετά από αυτή την ημερομηνία οι ΜΗ ενεργοποιημένοι θα χάσουν το δικαίωμά τους για δωρεάν σίτιση και η Φοιτητική Μέριμνα θα προχωρήσει στην ανακοίνωση νέων δικαιούχων φοιτητών από επιλαχόντες κι εκπρόθεσμους. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (εμπρόθεσμες αιτήσεις)