Φ.Μ. Ηρακλείου: ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΠΚ ΣΧΟΛΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2019

Ηράκλειο, 04/01/2019

Οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Κρήτης των σχολών Ηρακλείου, που είναι δικαιούχοι δωρεάν σίτισης για το ακ. έτος 2018 - 2019, καλούνται να περάσουν από το Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας με την Ακαδημαϊκή τους Ταυτότητα (πάσο), προκειμένου να ενεργοποιήσουν το δικαίωμα στη δωρεάν σίτιση για το δεύτερο εξάμηνο, από Δευτέρα 07/01/2019 μέχρι και 01/02/2019 από Δευτέρα ως Παρασκευή 09:00-14:00.  Όσοι φοιτητές δεν προσέλθουν μέχρι την παραπάνω αποκλειστική προθεσμία χάνουν το δικαίωμα στη δωρεάν σίτιση για το εξάμηνο αυτό. Οι ενεργοποιημένες Ακαδημαϊκές Ταυτότητες του έτους 2019 ισχύουν έως τη λήξη εξεταστικής εαρινού εξαμήνου 15/06/2019 για ΣΘΕΤΕ και 6/7/2019 για Ιατρική.

 

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ