ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε τους Φοιτητές του Πανεπιστημίου Κρήτης Σχολών Ρεθύμνου  που είχαν αιτηθεί δωρεάν αστική μετακίνηση για την πόλη του Ρεθύμνου,  μέσα από την πλατφόρμα αιτήσεων για σίτιση/στέγαση της Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Κρήτης και υπέβαλαν εγκεκριμένη αίτηση της οικογένειας στο Πρόγραμμα του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ), για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, ότι μπορούν να παραλάβουν τη μηνιαία κάρτα από το κιόσκι του ΚΤΕΛ στην είσοδο της Πανεπιστημιούπολης Γάλλου, . Ισχύει από σήμερα έως και τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 (30 Ιουνίου 2019).

 

Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας Ρεθύμνου

Πανεπιστήμιο Κρήτης