logo

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Σας ενημερώνουμε ότι το Τμήμα Μηχανοργάνωσης και υποστήριξης της εφαρμογής των αιτήσεων της Φοιτητικής Μέριμνας, θα πραγματοποιεί στις επόμενες ημέρες δοκιμές στην εφαρμογή των αιτήσεων. 

Παρακαλούμε να μην προσπαθήσετε να υποβάλλετε αίτηση κατά την διάρκεια των δοκιμών.

Τυχόν αιτήσεις που υποβληθούν, εκτός της οριζόμενης χρονικής περιόδου υποβολής αιτήσεων στη σχετική ανακοίνωση της Φοιτητικής Μέριμνας για τους πρωτοετείς φοιτητές (όταν αναρτηθεί), θα διαγραφούν μαζί με τις δοκιματικές εγγραφές της Μηχανοργάνωσης, και δεν θα ληφθούν υπόψιν για αξιολόγηση έστω κι αν προσκομισθεί  αποδεικτικό υποβολής.