ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-2019

 

 

Ρέθυμνο, 7/9/2018.

 

       Οι φοιτητές των οποίων ο Α.Μ. και το Τμήμα βρίσκεται στον συμπληρωματικό πίνακα που ακολουθεί, μπορούν από σήμερα να κάνουν χρήση του δικαιώματος δωρεάν σίτισης.

 

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

 

Συμπληρωματικός πίνακας δικαιούχων δωρεάν σίτισης εδώ: