Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΘΕΡΙΝΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 2018

ΣΤΙΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΝΩΣΟΥ

ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΙΟΥΛΙΟ-ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2018

 Ηράκλειο, 21 Ιουνίου 2018

Η Επιτροπή Φοιτητικής Μέριμνας, έχοντας εξετάσει τις αιτήσεις των φοιτητών του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο για διαμονή στις Φοιτητικές Κατοικίες Κνωσού, κατά την θερινή περίοδο Ιούλιο-Αύγουστο 2018, με βάσει τα όσα ορίζονται στο άρθρο 4. στ του Εσωτερικού κανονισμού Φοιτητικών Κατοικιών του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΦΕΚ 3297/20-9-2017, τ. Β’), εγκρίνει την διαμονή των παρακάτω φοιτητών:

Πίνακας 1

(ακαδημαϊκές υποχρεώσεις)

ΤΜΗΜA

Α.Μ.

 

ΤΜΗΜΑ

Α.Μ.

ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

2431

 

ΤΕΥ

3461

ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

2399

 

ΤΕΥ

3221

ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

2797

 

ΤΕΥ

3377

ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

2842

 

ΤΜΕΜ

2174

ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

2592

 

ΤΜΕΜ

2425

ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

2292

 

ΤΜΕΜ

4606

ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

2708

 

ΧΗΜΕΙΑΣ

2424

ΙΑΤΡΙΚΗΣ

2941

 

ΧΗΜΕΙΑΣ

925

ΙΑΤΡΙΚΗΣ

1120017

 

ΧΗΜΕΙΑΣ

1740

ΙΑΤΡΙΚΗΣ

1120020

 

ΙΑΤΡΙΚΗΣ

1040138

 

ΤΕΤΥ

964

 

ΤΕΤΥ

162

 

ΤΕΥ

981

 

ΤΕΥ

1020

 

Πίνακας 2

(Λόγοι εργασίας, κοινωνικοί ή οικογενειακοί)

ΤΜΗΜA

Α.Μ.

 

ΤΜΗΜΑ

Α.Μ.

ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

2829

 

ΤΜΕΜ

2089

ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

2924

 

ΦΥΣΙΚΗΣ

4848

ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

2534

 

ΦΥΣΙΚΗΣ

4920

ΙΑΤΡΙΚΗΣ

3417

 

ΦΥΣΙΚΗΣ

4659

ΤΕΤΥ

1578

 

ΦΥΣΙΚΗΣ

4825

ΤΕΥ

3609

 

ΧΗΜΕΙΑΣ

2209

ΤΕΥ

4062

 

ΧΗΜΕΙΑΣ

2299

ΤΜΕΜ

1642

 

ΤΜΕΜ

4937

 

ΤΜΕΜ

1770

 

ΤΜΕΜ

1970

 

ΤΜΕΜ

2013

 

ΤΜΕΜ

5772

 

ΤΜΕΜ

2098

 

ΤΜΕΜ

2253

 

Όσοι φοιτητές περιλαμβάνονται στους πίνακες αυτούς παρακαλούνται να περάσουν από το γραφείο στέγασης για να υπογράψουν τη νέα σύμβαση θερινής διαμονής τους το αργότερο μέχρι τις 29-6-2018.

Υπενθύμιση : όσοι φοιτητές περιλαμβάνονται στον Πίνακα 2 πρέπει να προ-καταβάλλουν το αντίτιμο του ενός ευρώ ημερησίως για τη διαμονή τους στο λογαριασμό του Πανεπιστημίου Κρήτης Τράπεζα Πειραιώς,

IBAN: GR76.0171.3740.0063.7403.0020.251

και αιτιολογία : <Ονοματεπώνυμο Φοιτητή><Τμήμα><Α.Μ.> Φ.Κ. Ηρακλείου.

Επισημαίνεται ότι οι διαμένοντες φοιτητές ίσως χρειαστεί να μετακινηθούν σε άλλο δωμάτιο ώστε να εξυπηρετηθούν όλοι ημεδαποί και αλλοδαποί φοιτητές και ερευνητές που θα φιλοξενηθούν στη Φοιτητική Κατοικία Ηρακλείου κατά τη θερινή περίοδο του 2018.

Φοιτητική Μέριμνα Ηρακλείου