Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΘΕΡΙΝΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 2018 ΣΤΙΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΙΟΥΛΙΟ-ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2018

 Ρέθυμνο, 19 Ιουνίου 2018

Η Επιτροπή Φοιτητικής Μέριμνας, έχοντας εξετάσει τις αιτήσεις των φοιτητών του Πανεπιστημίου Κρήτης για διαμονή στις Φοιτητικές Κατοικίες, κατά την θερινή περίοδο Ιούλιο-Αύγουστο 2018, με βάσει τα όσα ορίζονται στο άρθρο 4. στ του Εσωτερικού κανονισμού Φοιτητικών Κατοικιών του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΦΕΚ 3297/20-9-2017, τ. Β’), εγκρίνει την διαμονή των παρακάτω φοιτητών:

 

ΤΜΗΜA Α.Μ.   ΤΜΗΜΑ Α.Μ.   ΤΜΗΜΑ Α.Μ.   ΤΜΗΜΑ Α.Μ.   ΤΜΗΜΑ Α.Μ.
Ι & Α 923   ΚΟΙΝ 235   ΠΟΛ 3089   ΠΤΠΕ 4443   ΦΚΣ 4782
Ι & Α 1010   ΚΟΙΝ 3201   ΠΟΛ 3091   ΦΙΛ 782   ΦΚΣ 4852
Ι & Α 1014   ΚΟΙΝ 3411   ΠΟΛ 3114   ΦΙΛ 808   ΦΚΣ 4982
Ι & Α 4019   ΚΟΙΝ 3597   ΠΟΛ 3175   ΦΙΛ 4786   ΦΚΣ 5218
Ι & Α 4196   ΚΟΙΝ 3734   ΠΟΛ 3194   ΦΙΛ 4955   ΦΚΣ 5390
Ι & Α 4336   ΚΟΙΝ 3798   ΠΟΛ 3199   ΦΙΛ 5164   ΨΥΧ 3287
Ι & Α 4452   ΚΟΙΝ 3826   ΠΟΛ 3408   ΦΙΛ 5507   ΨΥΧ 3379
Ι & Α 4562   ΚΟΙΝ 3838   ΠΤΔΕ 6399   ΦΚΣ 4929   ΨΥΧ 3496
Ι & Α 4589   ΚΟΙΝ 3848   ΠΤΔΕ 6718   ΦΚΣ 4449   ΨΥΧ 3502
Ι & Α 5110   ΚΟΙΝ 3860   ΠΤΔΕ 6796   ΦΚΣ 4669   ΨΥΧ 3694
Ι & Α 5111   ΟΙΚ 4068   ΠΤΔΕ 6873   ΦΚΣ 4696   ΨΥΧ 3710
ΚΟΙΝ 163   ΟΙΚ 4107   ΠΤΔΕ 7248   ΦΚΣ 4700   ΨΥΧ 3731
ΚΟΙΝ 221   ΠΟΛ 2907   ΠΤΠΕ 3943   ΦΚΣ 4715      
ΚΟΙΝ 229   ΠΟΛ 2950   ΠΤΠΕ 4206   ΦΚΣ 4731      
ΚΟΙΝ 232   ΠΟΛ 2987   ΠΤΠΕ 4343   ΦΚΣ 4742      

 

Όσοι φοιτητές διαμένουν στην Β’ γειτονιά και στα δωμάτια Α1, Α2, Α7 & Α8, χρειάζεται να μετακομίσουν σε άλλο δωμάτιο. Παρακαλούνται να περάσουν από το Γραφείο της Φοιτητικής Μέριμνας προκειμένου να παραλάβουν κλειδί για άλλο δωμάτιο. Η μετακίνηση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι τις 27-6-2018.

Φοιτητική Μέριμνα Ρεθύμνου