Λίστα δικαιούχων δωρεάν σίτισης Εαρινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2017-2018

Ρέθυμνο, 26/1/2018.

       Ενημερώνουμε τους φοιτητές, Προπτυχιακούς και Μεταπτυχιακούς, των οποίων ο αριθμός μητρώου (και το τμήμα) αναγράφονται στον πιο κάτω πίνακα, ότι είναι δικαιούχοι δωρεάν σίτισης για το Εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2017-18.

Ο σχετικός πίνακας περιλαμβάνει το σύνολο των δικαιούχων ειδικών κατηγοριών και από τους δικαιούχους μη ειδικών κατηγοριών από τα 13 έως και τα 7 μόρια.

Όσοι από τους φοιτητές του πίνακα επιθυμούν να ενεργοποιήσουν το δικαίωμά τους αυτό, θα πρέπει να προσέλθουν στο γραφείο της Φοιτητικής Μέριμνας Ρεθύμνου κατά τις ώρες 10:00 με 14:00

από 29 Ιανουαρίου μέχρι και 20 Φεβρουαρίου 2018.

       Μετά από αυτή την ημερομηνία οι μη ενεργοποιημένοι θα χάσουν το δικαίωμά τους για δωρεάν σίτιση και η Φοιτητική Μέριμνα θα προχωρήσει στην ανακοίνωση νέων δικαιούχων φοιτητών μη ειδικών κατηγοριών με 6 μόρια από τις λίστες των επιλαχόντων. 

 

Α.Μ.

Τμήμ

 

Α.Μ.

Τμήμ

 

Α.Μ.

Τμήμ

 

Α.Μ.

Τμήμ

Ι & Α

938

 

ΟΙΚ

4119

 

ΠΤΔΕ

7042

 

ΦΙΛ

5663

Ι & Α

994

 

ΟΙΚ

4122

 

ΠΤΔΕ

7050

 

ΦΙΛ

5668

Ι & Α

999

 

ΟΙΚ

4136

 

ΠΤΔΕ

7053

 

ΦΙΛ

5673

Ι & Α

1014

 

ΟΙΚ

4144

 

ΠΤΔΕ

7057

 

ΦΙΛ

5674

Ι & Α

1020

 

ΟΙΚ

4146

 

ΠΤΔΕ

7062

 

ΦΙΛ

5680

Ι & Α

3895

 

ΟΙΚ

4152

 

ΠΤΔΕ

7063

 

ΦΙΛ

5683

Ι & Α

3899

 

ΟΙΚ

4178

 

ΠΤΔΕ

7067

 

ΦΙΛ

5687

Ι & Α

3982

 

ΟΙΚ

4198

 

ΠΤΔΕ

7072

 

ΦΙΛ

5690

Ι & Α

3990

 

ΟΙΚ

4199

 

ΠΤΔΕ

7074

 

ΦΙΛ

5693

Ι & Α

4006

 

ΟΙΚ

4204

 

ΠΤΔΕ

7079

 

ΦΙΛ

5695

Ι & Α

4019

 

ΟΙΚ

4222

 

ΠΤΔΕ

7086

 

ΦΙΛ

5698

Ι & Α

4027

 

ΟΙΚ

4223

 

ΠΤΔΕ

7088

 

ΦΙΛ

5701

Ι & Α

4068

 

ΟΙΚ

4228

 

ΠΤΔΕ

7097

 

ΦΙΛ

5713

Ι & Α

4106

 

ΟΙΚ

4249

 

ΠΤΔΕ

7102

 

ΦΙΛ

5744

Ι & Α

4117

 

ΟΙΚ

4268

 

ΠΤΔΕ

7105

 

ΦΙΛ

5745

Ι & Α

4123

 

ΟΙΚ

4270

 

ΠΤΔΕ

7111

 

ΦΙΛ

5752

Ι & Α

4128

 

ΟΙΚ

4272

 

ΠΤΔΕ

7112

 

ΦΙΛ

5759

Ι & Α

4132

 

ΟΙΚ

4275

 

ΠΤΔΕ

7122

 

ΦΙΛ

5762

Ι & Α

4144

 

ΟΙΚ

4293

 

ΠΤΔΕ

7134

 

ΦΙΛ

5763

Ι & Α

4146

 

ΟΙΚ

4304

 

ΠΤΔΕ

7136

 

ΦΙΛ

5764

Ι & Α

4150

 

ΟΙΚ

4328

 

ΠΤΔΕ

7138

 

ΦΙΛ

5775

Ι & Α

4154

 

ΟΙΚ

4331

 

ΠΤΔΕ

7140

 

ΦΙΛ

5779

Ι & Α

4161

 

ΟΙΚ

4352

 

ΠΤΔΕ

7141

 

ΦΙΛ

5780

Ι & Α

4165

 

ΟΙΚ

4363

 

ΠΤΔΕ

7143

 

ΦΙΛ

5788

Ι & Α

4187

 

ΟΙΚ

4446

 

ΠΤΔΕ

7147

 

ΦΙΛ

5793

Ι & Α

4189

 

ΟΙΚ

4470

 

ΠΤΔΕ

7148

 

ΦΙΛ

5794

Ι & Α

4191

 

ΟΙΚ

4479

 

ΠΤΔΕ

7152

 

ΦΙΛ

5798

Ι & Α

4192

 

ΟΙΚ

4483

 

ΠΤΔΕ

7154

 

ΦΙΛ

5801

Ι & Α

4196

 

ΟΙΚ

4492

 

ΠΤΔΕ

7158

 

ΦΙΛ

5805

Ι & Α

4198

 

ΟΙΚ

4504

 

ΠΤΔΕ

7161

 

ΦΙΛ

5815

Ι & Α

4212

 

ΟΙΚ

4507

 

ΠΤΔΕ

7166

 

ΦΙΛ

5818

Ι & Α

4220

 

ΟΙΚ

4513

 

ΠΤΔΕ

7168

 

ΦΙΛ

5827

Ι & Α

4221

 

ΟΙΚ

4514

 

ΠΤΔΕ

7175

 

ΦΙΛ

5837

Ι & Α

4228

 

ΟΙΚ

4516

 

ΠΤΔΕ

7180

 

ΦΙΛ

5840

Ι & Α

4229

 

ΟΙΚ

4527

 

ΠΤΔΕ

7182

 

ΦΙΛ

5847

Ι & Α

4251

 

ΟΙΚ

4538

 

ΠΤΔΕ

7183

 

ΦΙΛ

5853

Ι & Α

4254

 

ΟΙΚ

4559

 

ΠΤΔΕ

7185

 

ΦΙΛ

5854

Ι & Α

4255

 

ΟΙΚ

4567

 

ΠΤΔΕ

7186

 

ΦΙΛ

5855

Ι & Α

4261

 

ΟΙΚ

4573

 

ΠΤΔΕ

7191

 

ΦΙΛ

5858

Ι & Α

4268

 

ΟΙΚ

4578

 

ΠΤΔΕ

7192

 

ΦΙΛ

5863

Ι & Α

4283

 

ΟΙΚ

4580

 

ΠΤΔΕ

7193

 

ΦΙΛ

5865

Ι & Α

4313

 

ΟΙΚ

4607

 

ΠΤΔΕ

7197

 

ΦΙΛ

5866

Ι & Α

4328

 

ΟΙΚ

4608

 

ΠΤΔΕ

7201

 

ΦΙΛ

5873

Ι & Α

4334

 

ΟΙΚ

4628

 

ΠΤΔΕ

7209

 

ΦΙΛ

5890

Ι & Α

4336

 

ΟΙΚ

4635

 

ΠΤΔΕ

7210

 

ΦΙΛ

5891

Ι & Α

4337

 

ΟΙΚ

4637

 

ΠΤΔΕ

7212

 

ΦΙΛ

5896

Ι & Α

4345

 

ΟΙΚ

4640

 

ΠΤΔΕ

7213

 

ΦΙΛ

5908

Ι & Α

4346

 

ΟΙΚ

4644

 

ΠΤΔΕ

7222

 

ΦΙΛ

5911

Ι & Α

4350

 

ΟΙΚ

4646

 

ΠΤΔΕ

7238

 

ΦΙΛ

5913

Ι & Α

4352

 

ΟΙΚ

4674

 

ΠΤΔΕ

7246

 

ΦΙΛ

5921

Ι & Α

4368

 

ΟΙΚ

4680

 

ΠΤΔΕ

7248

 

ΦΙΛ

5925

Ι & Α

4372

 

ΟΙΚ

4689

 

ΠΤΔΕ

7252

 

ΦΙΛ

5928

Ι & Α

4383

 

ΟΙΚ

4691

 

ΠΤΔΕ

7258

 

ΦΚΣ

4049

Ι & Α

4385

 

ΟΙΚ

4701

 

ΠΤΔΕ

7270

 

ΦΚΣ

4088

Ι & Α

4421

 

ΟΙΚ

4705

 

ΠΤΔΕ

7275

 

ΦΚΣ

4114

Ι & Α

4437

 

ΟΙΚ

4748

 

ΠΤΔΕ

7283

 

ΦΚΣ

4180

Ι & Α

4452

 

ΟΙΚ

4775

 

ΠΤΔΕ

7288

 

ΦΚΣ

4240

Ι & Α

4459

 

ΟΙΚ

4783

 

ΠΤΔΕ

7294

 

ΦΚΣ

4290

Ι & Α

4474

 

ΟΙΚ

4787

 

ΠΤΔΕ

7299

 

ΦΚΣ

4340

Ι & Α

4476

 

ΟΙΚ

4797

 

ΠΤΔΕ

7302

 

ΦΚΣ

4345

Ι & Α

4483

 

ΟΙΚ

4808

 

ΠΤΔΕ

7304

 

ΦΚΣ

4355

Ι & Α

4486

 

ΟΙΚ

4814

 

ΠΤΔΕ

7306

 

ΦΚΣ

4365

Ι & Α

4492

 

ΟΙΚ

4821

 

ΠΤΔΕ

7307

 

ΦΚΣ

4368

Ι & Α

4493

 

ΟΙΚ

4835

 

ΠΤΔΕ

7313

 

ΦΚΣ

4377

Ι & Α

4516

 

ΟΙΚ

4836

 

ΠΤΔΕ

7314

 

ΦΚΣ

4386

Ι & Α

4520

 

ΟΙΚ

4840

 

ΠΤΔΕ

7316

 

ΦΚΣ

4392

Ι & Α

4521

 

ΟΙΚ

4848

 

ΠΤΔΕ

7324

 

ΦΚΣ

4395

Ι & Α

4523

 

ΟΙΚ

4849

 

ΠΤΔΕ

7326

 

ΦΚΣ

4426

Ι & Α

4526

 

ΟΙΚ

4853

 

ΠΤΔΕ

7334

 

ΦΚΣ

4430

Ι & Α

4529

 

ΟΙΚ

4855

 

ΠΤΔΕ

7335

 

ΦΚΣ

4431

Ι & Α

4531

 

ΟΙΚ

4857

 

ΠΤΔΕ

7338

 

ΦΚΣ

4449

Ι & Α

4532

 

ΟΙΚ

4859

 

ΠΤΔΕ

7344

 

ΦΚΣ

4452

Ι & Α

4536

 

ΟΙΚ

4863

 

ΠΤΔΕ

7347

 

ΦΚΣ

4465

Ι & Α

4538

 

ΟΙΚ

4866

 

ΠΤΔΕ

7348

 

ΦΚΣ

4477

Ι & Α

4543

 

ΟΙΚ

4882

 

ΠΤΔΕ

7349

 

ΦΚΣ

4488

Ι & Α

4556

 

ΟΙΚ

4891

 

ΠΤΔΕ

7369

 

ΦΚΣ

4497

Ι & Α

4559

 

ΟΙΚ

4894

 

ΠΤΔΕ

7372

 

ΦΚΣ

4514

Ι & Α

4562

 

ΟΙΚ

4896

 

ΠΤΔΕ

7374

 

ΦΚΣ

4521

Ι & Α

4567

 

ΟΙΚ

4898

 

ΠΤΔΕ

7377

 

ΦΚΣ

4571

Ι & Α

4568

 

ΟΙΚ

4909

 

ΠΤΔΕ

7378

 

ΦΚΣ

4574

Ι & Α

4577

 

ΟΙΚ

4910

 

ΠΤΔΕ

7379

 

ΦΚΣ

4588

Ι & Α

4587

 

ΟΙΚ

4912

 

ΠΤΔΕ

7387

 

ΦΚΣ

4592

Ι & Α

4589

 

ΟΙΚ

4918

 

ΠΤΔΕ

7391

 

ΦΚΣ

4601

Ι & Α

4592

 

ΟΙΚ

4923

 

ΠΤΔΕ

7394

 

ΦΚΣ

4605

Ι & Α

4593

 

ΟΙΚ

4925

 

ΠΤΔΕ

7399

 

ΦΚΣ

4621

Ι & Α

4596

 

ΟΙΚ

4928

 

ΠΤΔΕ

7400

 

ΦΚΣ

4630

Ι & Α

4597

 

ΟΙΚ

4930

 

ΠΤΔΕ

7405

 

ΦΚΣ

4653

Ι & Α

4601

 

ΟΙΚ

4944

 

ΠΤΔΕ

7413

 

ΦΚΣ

4662

Ι & Α

4635

 

ΟΙΚ

4950

 

ΠΤΔΕ

7416

 

ΦΚΣ

4669

Ι & Α

4640

 

ΟΙΚ

4952

 

ΠΤΔΕ

7427

 

ΦΚΣ

4672

Ι & Α

4642

 

ΟΙΚ

4957

 

ΠΤΔΕ

7429

 

ΦΚΣ

4675

Ι & Α

4664

 

ΟΙΚ

4962

 

ΠΤΔΕ

7433

 

ΦΚΣ

4679

Ι & Α

4665

 

ΟΙΚ

4965

 

ΠΤΔΕ

7434

 

ΦΚΣ

4681

Ι & Α

4681

 

ΟΙΚ

4968

 

ΠΤΔΕ

7435

 

ΦΚΣ

4695

Ι & Α

4692

 

ΟΙΚ

4973

 

ΠΤΔΕ

7441

 

ΦΚΣ

4696

Ι & Α

4705

 

ΟΙΚ

4977

 

ΠΤΔΕ

7443

 

ΦΚΣ

4700

Ι & Α

4714

 

ΟΙΚ

4983

 

ΠΤΔΕ

7447

 

ΦΚΣ

4711

Ι & Α

4716

 

ΟΙΚ

4987

 

ΠΤΔΕ

7458

 

ΦΚΣ

4715

Ι & Α

4723

 

ΟΙΚ

4996

 

ΠΤΔΕ

7479

 

ΦΚΣ

4721

Ι & Α

4729

 

ΟΙΚ

5001

 

ΠΤΔΕ

7482

 

ΦΚΣ

4731

Ι & Α

4732

 

ΟΙΚ

5009

 

ΠΤΔΕ

7465

 

ΦΚΣ

4739

Ι & Α

4734

 

ΟΙΚ

5013

 

ΠΤΔΕ.

304

 

ΦΚΣ

4742

Ι & Α

4738

 

ΟΙΚ

5031

 

ΠΤΠΕ

129

 

ΦΚΣ

4754

Ι & Α

4745

 

ΟΙΚ

5036

 

ΠΤΠΕ

422

 

ΦΚΣ

4759

Ι & Α

4747

 

ΟΙΚ

5047

 

ΠΤΠΕ

3882

 

ΦΚΣ

4767

Ι & Α

4756

 

ΟΙΚ

5050

 

ΠΤΠΕ

3910

 

ΦΚΣ

4769

Ι & Α

4760

 

ΟΙΚ

5053

 

ΠΤΠΕ

3914

 

ΦΚΣ

4770

Ι & Α

4771

 

ΟΙΚ

5058

 

ΠΤΠΕ

3932

 

ΦΚΣ

4772

Ι & Α

4774

 

ΟΙΚ

5059

 

ΠΤΠΕ

3943

 

ΦΚΣ

4778

Ι & Α

4796

 

ΟΙΚ

5061

 

ΠΤΠΕ

3959

 

ΦΚΣ

4782

Ι & Α

4804

 

ΟΙΚ

5068

 

ΠΤΠΕ

3992

 

ΦΚΣ

4786

Ι & Α

4806

 

ΟΙΚ

5070

 

ΠΤΠΕ

4080

 

ΦΚΣ

4796

Ι & Α

4808

 

ΟΙΚ

5101

 

ΠΤΠΕ

4113

 

ΦΚΣ

4799

Ι & Α

4817

 

ΟΙΚ

5106

 

ΠΤΠΕ

4116

 

ΦΚΣ

4801

Ι & Α

4823

 

ΟΙΚ

5108

 

ΠΤΠΕ

4120

 

ΦΚΣ

4810

Ι & Α

4824

 

ΟΙΚ

5111

 

ΠΤΠΕ

4134

 

ΦΚΣ

4814

Ι & Α

4826

 

ΟΙΚ

5113

 

ΠΤΠΕ

4145

 

ΦΚΣ

4821

Ι & Α

4829

 

ΟΙΚ

5115

 

ΠΤΠΕ

4149

 

ΦΚΣ

4833

Ι & Α

4834

 

ΟΙΚ

5116

 

ΠΤΠΕ

4154

 

ΦΚΣ

4852

Ι & Α

4835

 

ΟΙΚ

5118

 

ΠΤΠΕ

4157

 

ΦΚΣ

4870

Ι & Α

4850

 

ΟΙΚ

5123

 

ΠΤΠΕ

4186

 

ΦΚΣ

4890

Ι & Α

4860

 

ΟΙΚ

5130

 

ΠΤΠΕ

4195

 

ΦΚΣ

4891

Ι & Α

4865

 

ΟΙΚ

5135

 

ΠΤΠΕ

4200

 

ΦΚΣ

4901

Ι & Α

4871

 

ΟΙΚ

5136

 

ΠΤΠΕ

4206

 

ΦΚΣ

4903

Ι & Α

4874

 

ΟΙΚ

5138

 

ΠΤΠΕ

4214

 

ΦΚΣ

4904

Ι & Α

4881

 

ΟΙΚ

5143

 

ΠΤΠΕ

4218

 

ΦΚΣ

4906

Ι & Α

4882

 

ΟΙΚ

5144

 

ΠΤΠΕ

4219

 

ΦΚΣ

4915

Ι & Α

4883

 

ΟΙΚ

5152

 

ΠΤΠΕ

4231

 

ΦΚΣ

4920

Ι & Α

4884

 

ΟΙΚ

5156

 

ΠΤΠΕ

4236

 

ΦΚΣ

4929

Ι & Α

4889

 

ΟΙΚ

5157

 

ΠΤΠΕ

4250

 

ΦΚΣ

4937

Ι & Α

4890

 

ΟΙΚ

5161

 

ΠΤΠΕ

4254

 

ΦΚΣ

4958

Ι & Α

4891

 

ΟΙΚ

5175

 

ΠΤΠΕ

4279

 

ΦΚΣ

4963

Ι & Α

4896

 

ΟΙΚ

5177

 

ΠΤΠΕ

4281

 

ΦΚΣ

4965

Ι & Α

4897

 

ΟΙΚ

5178

 

ΠΤΠΕ

4293

 

ΦΚΣ

4967

Ι & Α

4909

 

ΟΙΚ

5180

 

ΠΤΠΕ

4297

 

ΦΚΣ

4999

Ι & Α

4910

 

ΟΙΚ

5181

 

ΠΤΠΕ

4302

 

ΦΚΣ

5003

Ι & Α

4911

 

ΟΙΚ

5182

 

ΠΤΠΕ

4304

 

ΦΚΣ

5010

Ι & Α

4920

 

ΟΙΚ

5183

 

ΠΤΠΕ

4311

 

ΦΚΣ

5018

Ι & Α

4924

 

ΟΙΚ

5187

 

ΠΤΠΕ

4318

 

ΦΚΣ

5020

Ι & Α

4926

 

ΟΙΚ

5189

 

ΠΤΠΕ

4321

 

ΦΚΣ

5023

Ι & Α

4931

 

ΟΙΚ

5191

 

ΠΤΠΕ

4335

 

ΦΚΣ

5025

Ι & Α

4932

 

ΟΙΚ

5194

 

ΠΤΠΕ

4343

 

ΦΚΣ

5029

Ι & Α

4937

 

ΟΙΚ

5196

 

ΠΤΠΕ

4349

 

ΦΚΣ

5035

Ι & Α

4942

 

ΟΙΚ

5197

 

ΠΤΠΕ

4350

 

ΦΚΣ

5039

Ι & Α

4944

 

ΟΙΚ

5209

 

ΠΤΠΕ

4351

 

ΦΚΣ

5041

Ι & Α

4949

 

ΟΙΚ

5211

 

ΠΤΠΕ

4353

 

ΦΚΣ

5045

Ι & Α

4956

 

ΟΙΚ

5212

 

ΠΤΠΕ

4356

 

ΦΚΣ

5064

Ι & Α

4963

 

ΟΙΚ

5216

 

ΠΤΠΕ

4361

 

ΦΚΣ

5072

Ι & Α

4967

 

ΟΙΚ

5218

 

ΠΤΠΕ

4362

 

ΦΚΣ

5077

Ι & Α

4968

 

ΟΙΚ

5220

 

ΠΤΠΕ

4364

 

ΦΚΣ

5078

Ι & Α

4970

 

ΟΙΚ

5224

 

ΠΤΠΕ

4367

 

ΦΚΣ

5085

Ι & Α

4971

 

ΟΙΚ

5230

 

ΠΤΠΕ

4368

 

ΦΚΣ

5098

Ι & Α

4976

 

ΟΙΚ

5234

 

ΠΤΠΕ

4372

 

ΦΚΣ

5099

Ι & Α

4980

 

ΟΙΚ

5239

 

ΠΤΠΕ

4373

 

ΦΚΣ

5105

Ι & Α

4981

 

ΟΙΚ

5243

 

ΠΤΠΕ

4376

 

ΦΚΣ

5109

Ι & Α

4985

 

ΟΙΚ

5244

 

ΠΤΠΕ

4380

 

ΦΚΣ

5121

Ι & Α

4987

 

ΟΙΚ

5246

 

ΠΤΠΕ

4382

 

ΦΚΣ

5127

Ι & Α

4990

 

ΟΙΚ

5254

 

ΠΤΠΕ

4386

 

ΦΚΣ

5129

Ι & Α

4991

 

ΟΙΚ

5262

 

ΠΤΠΕ

4391

 

ΦΚΣ

5130

Ι & Α

4996

 

ΟΙΚ

5264

 

ΠΤΠΕ

4395

 

ΦΚΣ

5142

Ι & Α

5000

 

ΟΙΚ

5265

 

ΠΤΠΕ

4396

 

ΦΚΣ

5146

Ι & Α

5002

 

ΟΙΚ

5271

 

ΠΤΠΕ

4397

 

ΦΚΣ

5155

Ι & Α

5003

 

ΟΙΚ

5273

 

ΠΤΠΕ

4398

 

ΦΚΣ

5168

Ι & Α

5007

 

ΟΙΚ

5278

 

ΠΤΠΕ

4405

 

ΦΚΣ

5179

Ι & Α

5014

 

ΟΙΚ

5280

 

ΠΤΠΕ

4410

 

ΦΚΣ

5184

Ι & Α

5017

 

ΟΙΚ

5281

 

ΠΤΠΕ

4412

 

ΦΚΣ

5185

Ι & Α

5018

 

ΟΙΚ

5285

 

ΠΤΠΕ

4416

 

ΦΚΣ

5186

Ι & Α

5028

 

ΟΙΚ

5286

 

ΠΤΠΕ

4427

 

ΦΚΣ

5190

Ι & Α

5033

 

ΟΙΚ

5288

 

ΠΤΠΕ

4443

 

ΦΚΣ

5193

Ι & Α

5035

 

ΟΙΚ

5290

 

ΠΤΠΕ

4444

 

ΦΚΣ

5194

Ι & Α

5038

 

ΟΙΚ

5297

 

ΠΤΠΕ

4445

 

ΦΚΣ

5198

Ι & Α

5042

 

ΟΙΚ

5305

 

ΠΤΠΕ

4452

 

ΦΚΣ

5201

Ι & Α

5045

 

ΟΙΚ

5307

 

ΠΤΠΕ

4464

 

ΦΚΣ

5206

Ι & Α

5048

 

ΟΙΚ

5314

 

ΠΤΠΕ

4465

 

ΦΚΣ

5207

Ι & Α

5052

 

ΟΙΚ

5320

 

ΠΤΠΕ

4478

 

ΦΚΣ

5210

Ι & Α

5053

 

ΟΙΚ

5324

 

ΠΤΠΕ

4483

 

ΦΚΣ

5211

Ι & Α

5055

 

ΟΙΚ

5334

 

ΠΤΠΕ

4487

 

ΦΚΣ

5215

Ι & Α

5057

 

ΟΙΚ

5335

 

ΠΤΠΕ

4492

 

ΦΚΣ

5217

Ι & Α

5058

 

ΟΙΚ

5347

 

ΠΤΠΕ

4494

 

ΦΚΣ

5218

Ι & Α

5060

 

ΟΙΚ

5349

 

ΠΤΠΕ

4496

 

ΦΚΣ

5222

Ι & Α

5062

 

ΟΙΚ

5352

 

ΠΤΠΕ

4512

 

ΦΚΣ

5223

Ι & Α

5063

 

ΟΙΚ

5358

 

ΠΤΠΕ

4522

 

ΦΚΣ

5229

Ι & Α

5065

 

ΟΙΚ

5359

 

ΠΤΠΕ

4537

 

ΦΚΣ

5233

Ι & Α

5066

 

ΟΙΚ

5368

 

ΠΤΠΕ

4542

 

ΦΚΣ

5238

Ι & Α

5067

 

ΠΟΛ

440

 

ΠΤΠΕ

4550

 

ΦΚΣ

5239

Ι & Α

5069

 

ΠΟΛ

2540

 

ΠΤΠΕ

4552

 

ΦΚΣ

5240

Ι & Α

5074

 

ΠΟΛ

2571

 

ΠΤΠΕ

4554

 

ΦΚΣ

5248

Ι & Α

5084

 

ΠΟΛ

2714

 

ΠΤΠΕ

4556

 

ΦΚΣ

5256

Ι & Α

5085

 

ΠΟΛ

2719

 

ΠΤΠΕ

4560

 

ΦΚΣ

5259

Ι & Α

5103

 

ΠΟΛ

2735

 

ΠΤΠΕ

4568

 

ΦΚΣ

5263

Ι & Α

5106

 

ΠΟΛ

2762

 

ΠΤΠΕ

4575

 

ΦΚΣ

5265

Ι & Α

5108

 

ΠΟΛ

2763

 

ΠΤΠΕ

4577

 

ΦΚΣ

5266

Ι & Α

5110

 

ΠΟΛ

2800

 

ΠΤΠΕ

4579

 

ΦΚΣ

5269

Ι & Α

5111

 

ΠΟΛ

2806

 

ΠΤΠΕ

4595

 

ΦΚΣ

5275

Ι & Α

5119

 

ΠΟΛ

2810

 

ΠΤΠΕ

4596

 

ΦΚΣ

5276

Ι & Α

4921

 

ΠΟΛ

2828

 

ΠΤΠΕ

4606

 

ΦΚΣ

5284

ΚΟΙΝ

74

 

ΠΟΛ

2907

 

ΠΤΠΕ

4607

 

ΦΚΣ

5285

ΚΟΙΝ

163

 

ΠΟΛ

2929

 

ΠΤΠΕ

4618

 

ΦΚΣ

5302

ΚΟΙΝ

173

 

ΠΟΛ

2940

 

ΠΤΠΕ

4625

 

ΦΚΣ

5306

ΚΟΙΝ

194

 

ΠΟΛ

2950

 

ΠΤΠΕ

4634

 

ΦΚΣ

5307

ΚΟΙΝ

206

 

ΠΟΛ

2954

 

ΠΤΠΕ

4640

 

ΦΚΣ

5313

ΚΟΙΝ

211

 

ΠΟΛ

2987

 

ΠΤΠΕ

4647

 

ΦΚΣ

5319

ΚΟΙΝ

214

 

ΠΟΛ

3059

 

ΠΤΠΕ

4649

 

ΦΚΣ

5323

ΚΟΙΝ

218

 

ΠΟΛ

3084

 

ΠΤΠΕ

4656

 

ΦΚΣ

5329

ΚΟΙΝ

219

 

ΠΟΛ

3085

 

ΠΤΠΕ

4658

 

ΦΚΣ

5333

ΚΟΙΝ

220

 

ΠΟΛ

3087

 

ΠΤΠΕ

4662

 

ΦΚΣ

5334

ΚΟΙΝ

221

 

ΠΟΛ

3089

 

ΠΤΠΕ

4670

 

ΦΚΣ

5336

ΚΟΙΝ

229

 

ΠΟΛ

3091

 

ΠΤΠΕ

4676

 

ΦΚΣ

5337

ΚΟΙΝ

232

 

ΠΟΛ

3112

 

ΠΤΠΕ

4681

 

ΦΚΣ

5338

ΚΟΙΝ

235

 

ΠΟΛ

3114

 

ΠΤΠΕ

4683

 

ΦΚΣ

5339

ΚΟΙΝ

3201

 

ΠΟΛ

3115

 

ΠΤΠΕ

4684

 

ΦΚΣ

5347

ΚΟΙΝ

3407

 

ΠΟΛ

3116

 

ΠΤΠΕ

4690

 

ΦΚΣ

5350

ΚΟΙΝ

3411

 

ΠΟΛ

3139

 

ΠΤΠΕ

4702

 

ΦΚΣ

5351

ΚΟΙΝ

3414

 

ΠΟΛ

3153

 

ΠΤΠΕ

4703

 

ΦΚΣ

5352

ΚΟΙΝ

3417

 

ΠΟΛ

3160

 

ΠΤΠΕ

4714

 

ΦΚΣ

5356

ΚΟΙΝ

3426

 

ΠΟΛ

3169

 

ΠΤΠΕ

4718

 

ΦΚΣ

5357

ΚΟΙΝ

3447

 

ΠΟΛ

3172

 

ΠΤΠΕ

4720

 

ΦΚΣ

5366

ΚΟΙΝ

3465

 

ΠΟΛ

3175

 

ΠΤΠΕ

4729

 

ΦΚΣ

5369

ΚΟΙΝ

3479

 

ΠΟΛ

3187

 

ΠΤΠΕ

4731

 

ΦΚΣ

5370

ΚΟΙΝ

3492

 

ΠΟΛ

3189

 

ΠΤΠΕ

4744

 

ΦΚΣ

5384

ΚΟΙΝ

3495

 

ΠΟΛ

3194

 

ΠΤΠΕ

4753

 

ΦΚΣ

5392

ΚΟΙΝ

3511

 

ΠΟΛ

3199

 

ΠΤΠΕ

4757

 

ΨΥΧ

3060

ΚΟΙΝ

3512

 

ΠΟΛ

3216

 

ΠΤΠΕ

4759

 

ΨΥΧ

3075

ΚΟΙΝ

3530

 

ΠΟΛ

3222

 

ΠΤΠΕ

4765

 

ΨΥΧ

3113

ΚΟΙΝ

3597

 

ΠΟΛ

3241

 

ΠΤΠΕ

4771

 

ΨΥΧ

3132

ΚΟΙΝ

3619

 

ΠΟΛ

3246

 

ΠΤΠΕ

4773

 

ΨΥΧ

3175

ΚΟΙΝ

3641

 

ΠΟΛ

3286

 

ΠΤΠΕ

4775

 

ΨΥΧ

3234

ΚΟΙΝ

3645

 

ΠΟΛ

3296

 

ΠΤΠΕ

4781

 

ΨΥΧ

3254

ΚΟΙΝ

3662

 

ΠΟΛ

3302

 

ΠΤΠΕ

4786

 

ΨΥΧ

3259

ΚΟΙΝ

3690

 

ΠΟΛ

3303

 

ΠΤΠΕ

4788

 

ΨΥΧ

3277

ΚΟΙΝ

3693

 

ΠΟΛ

3307

 

ΠΤΠΕ

4794

 

ΨΥΧ

3287

ΚΟΙΝ

3697

 

ΠΟΛ

3309

 

ΠΤΠΕ

4807

 

ΨΥΧ

3289

ΚΟΙΝ

3700

 

ΠΟΛ

3315

 

ΠΤΠΕ

4811

 

ΨΥΧ

3290

ΚΟΙΝ

3702

 

ΠΟΛ

3327

 

ΠΤΠΕ

4813

 

ΨΥΧ

3293

ΚΟΙΝ

3725

 

ΠΟΛ

3343

 

ΠΤΠΕ

4816

 

ΨΥΧ

3299

ΚΟΙΝ

3734

 

ΠΟΛ

3348

 

ΠΤΠΕ

4818

 

ΨΥΧ

3308

ΚΟΙΝ

3736

 

ΠΟΛ

3349

 

ΠΤΠΕ

4821

 

ΨΥΧ

3312

ΚΟΙΝ

3741

 

ΠΟΛ

3376

 

ΠΤΠΕ

4822

 

ΨΥΧ

3320

ΚΟΙΝ

3754

 

ΠΟΛ

3378

 

ΠΤΠΕ

4827

 

ΨΥΧ

3327

ΚΟΙΝ

3756

 

ΠΟΛ

3387

 

ΠΤΠΕ

4829

 

ΨΥΧ

3332

ΚΟΙΝ

3763

 

ΠΟΛ

3395

 

ΠΤΠΕ

4830

 

ΨΥΧ

3339

ΚΟΙΝ

3766

 

ΠΟΛ

3396

 

ΠΤΠΕ

4831

 

ΨΥΧ

3343

ΚΟΙΝ

3769

 

ΠΟΛ

3400

 

ΠΤΠΕ

4832

 

ΨΥΧ

3379

ΚΟΙΝ

3776

 

ΠΟΛ

3408

 

ΠΤΠΕ

4848

 

ΨΥΧ

3385

ΚΟΙΝ

3778

 

ΠΟΛ

3409

 

ΠΤΠΕ

4855

 

ΨΥΧ

3391

ΚΟΙΝ

3780

 

ΠΟΛ

3411

 

ΠΤΠΕ

4857

 

ΨΥΧ

3392

ΚΟΙΝ

3781

 

ΠΟΛ

3417

 

ΠΤΠΕ

4866

 

ΨΥΧ

3402

ΚΟΙΝ

3784

 

ΠΟΛ

3419

 

ΠΤΠΕ

4868

 

ΨΥΧ

3408

ΚΟΙΝ

3798

 

ΠΟΛ

3422

 

ΠΤΠΕ

4869

 

ΨΥΧ

3420

ΚΟΙΝ

3800

 

ΠΟΛ

3435

 

ΠΤΠΕ

4871

 

ΨΥΧ

3423

ΚΟΙΝ

3807

 

ΠΟΛ

3436

 

ΠΤΠΕ

4875

 

ΨΥΧ

3451

ΚΟΙΝ

3822

 

ΠΟΛ

3448

 

ΠΤΠΕ

4876

 

ΨΥΧ

3462

ΚΟΙΝ

3823

 

ΠΟΛ

3451

 

ΠΤΠΕ

4879

 

ΨΥΧ

3466

ΚΟΙΝ

3826

 

ΠΟΛ

3453

 

ΠΤΠΕ

4883

 

ΨΥΧ

3496

ΚΟΙΝ

3837

 

ΠΟΛ

3469

 

ΠΤΠΕ

4888

 

ΨΥΧ

3502

ΚΟΙΝ

3838

 

ΠΟΛ

3471

 

ΠΤΠΕ

4899

 

ΨΥΧ

3510

ΚΟΙΝ

3848

 

ΠΟΛ

3480

 

ΠΤΠΕ

4907

 

ΨΥΧ

3511

ΚΟΙΝ

3860

 

ΠΟΛ

3497

 

ΠΤΠΕ

4915

 

ΨΥΧ

3512

ΚΟΙΝ

3863

 

ΠΟΛ

3501

 

ΠΤΠΕ

4921

 

ΨΥΧ

3513

ΚΟΙΝ

3876

 

ΠΟΛ

3510

 

ΠΤΠΕ

4924

 

ΨΥΧ

3524

ΚΟΙΝ

3893

 

ΠΟΛ

3527

 

ΠΤΠΕ

4926

 

ΨΥΧ

3565

ΚΟΙΝ

3899

 

ΠΟΛ

3533

 

ΠΤΠΕ

4940

 

ΨΥΧ

3576

ΚΟΙΝ

3903

 

ΠΟΛ

3540

 

ΠΤΠΕ

4942

 

ΨΥΧ

3589

ΚΟΙΝ

3915

 

ΠΟΛ

3558

 

ΠΤΠΕ

4951

 

ΨΥΧ

3597

ΚΟΙΝ

3924

 

ΠΟΛ

3564

 

ΠΤΠΕ

4957

 

ΨΥΧ

3625

ΚΟΙΝ

3928

 

ΠΟΛ

3566

 

ΠΤΠΕ

4958

 

ΨΥΧ

3649

ΚΟΙΝ

3931

 

ΠΟΛ

3567

 

ΠΤΠΕ

4960

 

ΨΥΧ

3673

ΚΟΙΝ

3932

 

ΠΟΛ

3569

 

ΠΤΠΕ

4961

 

ΨΥΧ

3683

ΚΟΙΝ

3937

 

ΠΟΛ

3570

 

ΠΤΠΕ

4962

 

ΨΥΧ

3694

ΚΟΙΝ

3944

 

ΠΟΛ

3575

 

ΠΤΠΕ

4966

 

ΨΥΧ

3698

ΚΟΙΝ

3950

 

ΠΟΛ

3584

 

ΠΤΠΕ

4969

 

ΨΥΧ

3704

ΚΟΙΝ

3961

 

ΠΟΛ

3593

 

ΠΤΠΕ

4980

 

ΨΥΧ

3707

ΚΟΙΝ

3967

 

ΠΟΛ

3596

 

ΠΤΠΕ

4981

 

ΨΥΧ

3710

ΚΟΙΝ

3969

 

ΠΟΛ

3597

 

ΦΙΛ

0713

 

ΨΥΧ

3717

ΚΟΙΝ

3981

 

ΠΟΛ

3602

 

ΦΙΛ

0717

 

ΨΥΧ

3718

ΚΟΙΝ

3983

 

ΠΟΛ

3607

 

ΦΙΛ

0758

 

ΨΥΧ

3722

ΚΟΙΝ

3985

 

ΠΟΛ

3608

 

ΦΙΛ

0773

 

ΨΥΧ

3731

ΚΟΙΝ

3988

 

ΠΟΛ

3630

 

ΦΙΛ

0782

 

ΨΥΧ

3744

ΚΟΙΝ

3989

 

ΠΟΛ

3639

 

ΦΙΛ

4723

 

ΨΥΧ

3745

ΚΟΙΝ

3997

 

ΠΟΛ

3651

 

ΦΙΛ

4786

 

ΨΥΧ

3747

ΚΟΙΝ

4001

 

ΠΟΛ

3670

 

ΦΙΛ

4823

 

ΨΥΧ

3766

ΚΟΙΝ

4002

 

ΠΟΛ

3672

 

ΦΙΛ

4840

 

ΨΥΧ

3772

ΚΟΙΝ

4003

 

ΠΟΛ

3675

 

ΦΙΛ

4955

 

ΨΥΧ

3779

ΚΟΙΝ

4005

 

ΠΟΛ

3680

 

ΦΙΛ

4972

 

ΨΥΧ

3780

ΚΟΙΝ

4010

 

ΠΟΛ

3688

 

ΦΙΛ

4996

 

ΨΥΧ

3782

ΚΟΙΝ

4019

 

ΠΟΛ

3691

 

ΦΙΛ

5000

 

ΨΥΧ

3789

ΚΟΙΝ

4032

 

ΠΟΛ

3704

 

ΦΙΛ

5003

 

ΨΥΧ

3790

ΚΟΙΝ

4039

 

ΠΟΛ

3709

 

ΦΙΛ

5034

 

ΨΥΧ

3791

ΚΟΙΝ

4045

 

ΠΟΛ

3741

 

ΦΙΛ

5035

 

ΨΥΧ

3801

ΚΟΙΝ

4048

 

ΠΟΛ

3742

 

ΦΙΛ

5036

 

ΨΥΧ

3822

ΚΟΙΝ

4051

 

ΠΟΛ

3743

 

ΦΙΛ

5046

 

ΨΥΧ

3828

ΚΟΙΝ

4059

 

ΠΟΛ

3752

 

ΦΙΛ

5071

 

ΨΥΧ

3853

ΚΟΙΝ

4062

 

ΠΟΛ

3763

 

ΦΙΛ

5111

 

ΨΥΧ

3861

ΚΟΙΝ

4064

 

ΠΟΛ

3768

 

ΦΙΛ

5139

 

ΨΥΧ

3876

ΚΟΙΝ

4070

 

ΠΟΛ

3773

 

ΦΙΛ

5147

 

ΨΥΧ

3886

ΚΟΙΝ

4072

 

ΠΤΔΕ

4

 

ΦΙΛ

5154

 

ΨΥΧ

3888

ΚΟΙΝ

4073

 

ΠΤΔΕ

11

 

ΦΙΛ

5160

 

ΨΥΧ

3892

ΚΟΙΝ

4080

 

ΠΤΔΕ

35

 

ΦΙΛ

5164

 

ΨΥΧ

3893

ΚΟΙΝ

4083

 

ΠΤΔΕ

0249

 

ΦΙΛ

5168

 

ΨΥΧ

3894

ΚΟΙΝ

4101

 

ΠΤΔΕ

0258

 

ΦΙΛ

5169

 

ΨΥΧ

3897

ΚΟΙΝ

4121

 

ΠΤΔΕ

311

 

ΦΙΛ

5170

 

ΨΥΧ

3899

ΚΟΙΝ

4124

 

ΠΤΔΕ

1047

 

ΦΙΛ

5181

 

ΨΥΧ

3900

ΚΟΙΝ

4133

 

ΠΤΔΕ

1060

 

ΦΙΛ

5188

 

ΨΥΧ

3905

ΚΟΙΝ

4136

 

ΠΤΔΕ

1061

 

ΦΙΛ

5190

 

ΨΥΧ

3906

ΚΟΙΝ

4142

 

ΠΤΔΕ

6368

 

ΦΙΛ

5192

 

ΨΥΧ

3912

ΚΟΙΝ

4144

 

ΠΤΔΕ

6399

 

ΦΙΛ

5196

 

ΨΥΧ

3915

ΚΟΙΝ

4146

 

ΠΤΔΕ

6407

 

ΦΙΛ

5197

 

ΨΥΧ

3924

ΚΟΙΝ

4147

 

ΠΤΔΕ

6507

 

ΦΙΛ

5201

 

ΨΥΧ

3926

ΚΟΙΝ

4152

 

ΠΤΔΕ

6512

 

ΦΙΛ

5204

 

ΨΥΧ

3931

ΚΟΙΝ

4154

 

ΠΤΔΕ

6528

 

ΦΙΛ

5206

 

ΨΥΧ

3934

ΚΟΙΝ

4155

 

ΠΤΔΕ

6592

 

ΦΙΛ

5209

 

ΨΥΧ

3937

ΚΟΙΝ

4157

 

ΠΤΔΕ

6598

 

ΦΙΛ

5233

 

ΨΥΧ

3939

ΚΟΙΝ

4160

 

ΠΤΔΕ

6606

 

ΦΙΛ

5238

 

ΨΥΧ

3942

ΚΟΙΝ

4164

 

ΠΤΔΕ

6610

 

ΦΙΛ

5239

 

ΨΥΧ

3945

ΚΟΙΝ

4167

 

ΠΤΔΕ

6612

 

ΦΙΛ

5240

 

ΨΥΧ

3950

ΚΟΙΝ

4177

 

ΠΤΔΕ

6631

 

ΦΙΛ

5248

 

ΨΥΧ

3955

ΚΟΙΝ

4179

 

ΠΤΔΕ

6638

 

ΦΙΛ

5266

 

ΨΥΧ

3957

ΚΟΙΝ

4183

 

ΠΤΔΕ

6639

 

ΦΙΛ

5267

 

ΨΥΧ

3981

ΚΟΙΝ

4187

 

ΠΤΔΕ

6658

 

ΦΙΛ

5268

 

ΨΥΧ

3985

ΚΟΙΝ

4191

 

ΠΤΔΕ

6668

 

ΦΙΛ

5271

 

ΨΥΧ

3994

ΚΟΙΝ

4192

 

ΠΤΔΕ

6669

 

ΦΙΛ

5276

 

ΨΥΧ

3998

ΚΟΙΝ

4193

 

ΠΤΔΕ

6671

 

ΦΙΛ

5279

 

ΨΥΧ

4006

ΚΟΙΝ

4196

 

ΠΤΔΕ

6673

 

ΦΙΛ

5283

 

ΨΥΧ

4008

ΚΟΙΝ

4205

 

ΠΤΔΕ

6677

 

ΦΙΛ

5305

 

ΨΥΧ

4009

ΚΟΙΝ

4207

 

ΠΤΔΕ

6679

 

ΦΙΛ

5312

 

ΨΥΧ

4017

ΚΟΙΝ

4208

 

ΠΤΔΕ

6704

 

ΦΙΛ

5332

 

ΨΥΧ

4023

ΚΟΙΝ

4215

 

ΠΤΔΕ

6708

 

ΦΙΛ

5333

 

ΨΥΧ

4025

ΚΟΙΝ

4217

 

ΠΤΔΕ

6709

 

ΦΙΛ

5336

 

ΨΥΧ

4030

ΚΟΙΝ

4221

 

ΠΤΔΕ

6711

 

ΦΙΛ

5361

 

ΨΥΧ

4032

ΚΟΙΝ

4229

 

ΠΤΔΕ

6712

 

ΦΙΛ

5363

 

ΨΥΧ

4033

ΚΟΙΝ

4237

 

ΠΤΔΕ

6714

 

ΦΙΛ

5366

 

ΨΥΧ

4041

ΚΟΙΝ

4251

 

ΠΤΔΕ

6728

 

ΦΙΛ

5373

 

ΨΥΧ

4042

ΚΟΙΝ

4253

 

ΠΤΔΕ

6730

 

ΦΙΛ

5374

 

ΨΥΧ

4043

ΚΟΙΝ

4254

 

ΠΤΔΕ

6737

 

ΦΙΛ

5375

 

ΨΥΧ

4048

ΚΟΙΝ

4257

 

ΠΤΔΕ

6752

 

ΦΙΛ

5380

 

ΨΥΧ

4061

ΚΟΙΝ

4263

 

ΠΤΔΕ

6756

 

ΦΙΛ

5384

 

ΨΥΧ

4062

ΚΟΙΝ

4269

 

ΠΤΔΕ

6757

 

ΦΙΛ

5387

 

ΨΥΧ

4064

ΚΟΙΝ

4274

 

ΠΤΔΕ

6773

 

ΦΙΛ

5389

 

ΨΥΧ

4082

ΚΟΙΝ

4276

 

ΠΤΔΕ

6796

 

ΦΙΛ

5393

 

ΨΥΧ

4084

ΚΟΙΝ

4279

 

ΠΤΔΕ

6800

 

ΦΙΛ

5398

 

ΨΥΧ

4091

ΚΟΙΝ

4281

 

ΠΤΔΕ

6802

 

ΦΙΛ

5402

 

ΨΥΧ

4097

ΚΟΙΝ

4284

 

ΠΤΔΕ

6803

 

ΦΙΛ

5403

 

ΨΥΧ

4098

ΚΟΙΝ

4285

 

ΠΤΔΕ

6810

 

ΦΙΛ

5419

 

ΨΥΧ

4102

ΚΟΙΝ

4287

 

ΠΤΔΕ

6823

 

ΦΙΛ

5427

 

ΨΥΧ

4104

ΚΟΙΝ

4294

 

ΠΤΔΕ

6825

 

ΦΙΛ

5435

 

ΨΥΧ

4106

ΚΟΙΝ

4299

 

ΠΤΔΕ

6829

 

ΦΙΛ

5438

 

ΨΥΧ

4108

ΚΟΙΝ

4308

 

ΠΤΔΕ

6834

 

ΦΙΛ

5441

 

ΨΥΧ

4124

ΚΟΙΝ

4311

 

ΠΤΔΕ

6835

 

ΦΙΛ

5442

 

ΨΥΧ

4130

ΚΟΙΝ

4317

 

ΠΤΔΕ

6838

 

ΦΙΛ

5444

 

ΨΥΧ

4132

ΚΟΙΝ

4322

 

ΠΤΔΕ

6840

 

ΦΙΛ

5458

 

ΨΥΧ

4144

ΚΟΙΝ

4326

 

ΠΤΔΕ

6841

 

ΦΙΛ

5461

 

ΨΥΧ

4145

ΚΟΙΝ

4327

 

ΠΤΔΕ

6846

 

ΦΙΛ

5479

 

ΨΥΧ

4152

ΟΙΚ

238

 

ΠΤΔΕ

6848

 

ΦΙΛ

5495

 

ΨΥΧ

4155

ΟΙΚ

3663

 

ΠΤΔΕ

6850

 

ΦΙΛ

5496

 

ΨΥΧ

4161

ΟΙΚ

3718

 

ΠΤΔΕ

6852

 

ΦΙΛ

5503

 

ΨΥΧ

4162

ΟΙΚ

3831

 

ΠΤΔΕ

6859

 

ΦΙΛ

5507

 

ΨΥΧ

4172

ΟΙΚ

3852

 

ΠΤΔΕ

6865

 

ΦΙΛ

5513

 

ΨΥΧ

4173

ΟΙΚ

3865

 

ΠΤΔΕ

6867

 

ΦΙΛ

5523

 

ΨΥΧ

4179

ΟΙΚ

3887

 

ΠΤΔΕ

6873

 

ΦΙΛ

5539

 

ΨΥΧ

4186

ΟΙΚ

3916

 

ΠΤΔΕ

6874

 

ΦΙΛ

5554

 

ΨΥΧ

4187

ΟΙΚ

3927

 

ΠΤΔΕ

6878

 

ΦΙΛ

5566

 

ΨΥΧ

4194

ΟΙΚ

3942

 

ΠΤΔΕ

6879

 

ΦΙΛ

5567

 

ΨΥΧ

4195

ΟΙΚ

3954

 

ΠΤΔΕ

6888

 

ΦΙΛ

5570

 

ΨΥΧ

4196

ΟΙΚ

3957

 

ΠΤΔΕ

6900

 

ΦΙΛ

5575

 

ΨΥΧ

4197

ΟΙΚ

3960

 

ΠΤΔΕ

6901

 

ΦΙΛ

5580

 

ΨΥΧ

4198

ΟΙΚ

3972

 

ΠΤΔΕ

6906

 

ΦΙΛ

5585

 

ΨΥΧ

4205

ΟΙΚ

3984

 

ΠΤΔΕ

6913

 

ΦΙΛ

5595

 

ΨΥΧ

4215

ΟΙΚ

3995

 

ΠΤΔΕ

6918

 

ΦΙΛ

5613

 

ΨΥΧ

4224

ΟΙΚ

4002

 

ΠΤΔΕ

6922

 

ΦΙΛ

5617

 

ΨΥΧ

4226

ΟΙΚ

4003

 

ΠΤΔΕ

6930

 

ΦΙΛ

5618

 

ΨΥΧ

4244

ΟΙΚ

4004

 

ΠΤΔΕ

6941

 

ΦΙΛ

5624

 

ΨΥΧ

4246

ΟΙΚ

4014

 

ΠΤΔΕ

6944

 

ΦΙΛ

5627

 

ΨΥΧ

4247

ΟΙΚ

4025

 

ΠΤΔΕ

6952

 

ΦΙΛ

5629

 

ΨΥΧ

4253

ΟΙΚ

4048

 

ΠΤΔΕ

6961

 

ΦΙΛ

5634

 

ΨΥΧ

4261

ΟΙΚ

4053

 

ΠΤΔΕ

6963

 

ΦΙΛ

5638

 

ΨΥΧ

4265

ΟΙΚ

4059

 

ΠΤΔΕ

6966

 

ΦΙΛ

5642

 

ΨΥΧ

4271

ΟΙΚ

4064

 

ΠΤΔΕ

6972

 

ΦΙΛ

5643

 

ΨΥΧ

4292

ΟΙΚ

4068

 

ΠΤΔΕ

6979

 

ΦΙΛ

5649

 

ΨΥΧ

4311

ΟΙΚ

4103

 

ΠΤΔΕ

7026

 

ΦΙΛ

5658

     

ΟΙΚ

4107

 

ΠΤΔΕ

7036

 

ΦΙΛ

5660

     

ΟΙΚ

4116

 

ΠΤΔΕ

7038

 

ΦΙΛ

5661

     

 

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ