ΝΕΑ ΛΙΣΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2016-2017

 

Ρέθυμνο, 2/3/2017.

 

Οι φοιτητές των Σχολών Ρεθύμνου του Πανεπιστημίου Κρήτης που είχαν υποβάλει εκπρόθεσμα αίτηση για σίτιση, ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες και αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα καλούνται να περάσουν από το Γραφείο της Φοιτητικής Μέριμνας Ρεθύμνου με την ακαδημαϊκή τους ταυτότητα (πάσο) προκειμένου να ενεργοποιήσουν το δικαίωμά τους για δωρεάν σίτιση μέχρι το τέλος του εαρινού εξαμήνου του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους 2016-2017.

Οι δικαιούχοι της παρακάτω λίστας έχουν τη δυνατότητα να ενεργοποιήσουν το δικαίωμά τους

από σήμερα Πέμπτη 2 Μαρτίου 2017 μέχρι και την Παρασκευή 17 Μαρτίου 2017.

Όσοι δεν προσέλθουν μέχρι την παραπάνω αποκλειστική προθεσμία για ενεργοποίηση χάνουν το δικαίωμά τους.

Στις 20/3/2017 θα ανακοινωθεί νέα λίστα με τους επόμενους (επιλαχόντες) δικαιούχους μη ειδικών κατηγοριών, εφόσον υπάρξουν διαθέσιμα δικαιώματα.

 

ΤΜΗΜΑ

ΑΡΙΘ. ΜΗΤΡ.

 

ΤΜΗΜΑ

ΑΡΙΘ. ΜΗΤΡ.

 

ΤΜΗΜΑ

ΑΡΙΘ. ΜΗΤΡ.

Ι & Α

3868

 

ΟΙΚ

4470

 

ΠΤΠΕ

4572

Ι & Α

4015

 

ΟΙΚ

4492

 

ΠΤΠΕ

4600

Ι & Α

4070

 

ΟΙΚ

4507

 

ΠΤΠΕ

4655

Ι & Α

4107

 

ΟΙΚ

4513

 

ΠΤΠΕ

4722

Ι & Α

4128

 

ΟΙΚ

4637

 

ΠΤΠΕ

4728

Ι & Α

4154

 

ΟΙΚ

4701

 

ΦΙΛ

4831

Ι & Α

4255

 

ΟΙΚ

4752

 

ΦΙΛ

4863

Ι & Α

4351

 

ΟΙΚ

4769

 

ΦΙΛ

4950

Ι & Α

4395

 

ΟΙΚ

4835

 

ΦΙΛ

4968

Ι & Α

4486

 

ΟΙΚ

4856

 

ΦΙΛ

4975

Ι & Α

4585

 

ΟΙΚ

4859

 

ΦΙΛ

5028

Ι & Α

4717

 

ΟΙΚ

4891

 

ΦΙΛ

5143

Ι & Α

4723

 

ΟΙΚ

4913

 

ΦΙΛ

5144

Ι & Α

4750

 

ΟΙΚ

4914

 

ΦΙΛ

5276

Ι & Α

4814

 

ΟΙΚ

4957

 

ΦΙΛ

5336

Ι & Α

4834

 

ΟΙΚ

4994

 

ΦΙΛ

5402

Ι & Α

4890

 

ΠΟΛ

2735

 

ΦΙΛ

5495

Ι & Α

4896

 

ΠΟΛ

2790

 

ΦΙΛ

5523

ΚΟΙΝ

2758

 

ΠΟΛ

2828

 

ΦΙΛ

5528

ΚΟΙΝ

3150

 

ΠΟΛ

3108

 

ΦΙΛ

5570

ΚΟΙΝ

3214

 

ΠΟΛ

3221

 

ΦΙΛ

5599

ΚΟΙΝ

3280

 

ΠΤΔΕ

6135

 

ΦΙΛ

5617

ΚΟΙΝ

3414

 

ΠΤΔΕ

6233

 

ΦΙΛ

5680

ΚΟΙΝ

3530

 

ΠΤΔΕ

6417

 

ΦΚΣ

3833

ΚΟΙΝ

3573

 

ΠΤΔΕ

6440

 

ΦΚΣ

4114

ΚΟΙΝ

3595

 

ΠΤΔΕ

6460

 

ΦΚΣ

4377

ΚΟΙΝ

3756

 

ΠΤΔΕ

6474

 

ΦΚΣ

4494

ΚΟΙΝ

3802

 

ΠΤΔΕ

6545

 

ΦΚΣ

5051

ΚΟΙΝ

3822

 

ΠΤΔΕ

6720

 

ΦΚΣ

5072

ΚΟΙΝ

3837

 

ΠΤΔΕ

6802

 

ΦΚΣ

5077

ΚΟΙΝ

3944

 

ΠΤΔΕ

6909

 

ΦΚΣ

5078

ΚΟΙΝ

3976

 

ΠΤΔΕ

6976

 

ΦΚΣ

5121

ΚΟΙΝ

3988

 

ΠΤΔΕ

7038

 

ΨΥΧ

3070

ΚΟΙΝ

4028

 

ΠΤΔΕ

7067

 

ΨΥΧ

3075

ΚΟΙΝ

4032

 

ΠΤΔΕ

7090

 

ΨΥΧ

3110

ΚΟΙΝ

4039

 

ΠΤΔΕ

7091

 

ΨΥΧ

3294

ΚΟΙΝ

4069

 

ΠΤΔΕ

7105

 

ΨΥΧ

3302

ΟΙΚ

3446

 

ΠΤΔΕ

7134

 

ΨΥΧ

3361

ΟΙΚ

3639

 

ΠΤΔΕ

7158

 

ΨΥΧ

3385

ΟΙΚ

3852

 

ΠΤΔΕ

7169

 

ΨΥΧ

3587

ΟΙΚ

3866

 

ΠΤΠΕ

3628

 

ΨΥΧ

3609

ΟΙΚ

3887

 

ΠΤΠΕ

3916

 

ΨΥΧ

3779

ΟΙΚ

3916

 

ΠΤΠΕ

3975

 

ΨΥΧ

3782

ΟΙΚ

3923

 

ΠΤΠΕ

4044

 

ΨΥΧ

3801

ΟΙΚ

3946

 

ΠΤΠΕ

4133

 

ΨΥΧ

3828

ΟΙΚ

3960

 

ΠΤΠΕ

4302

 

ΨΥΧ

3876

ΟΙΚ

4015

 

ΠΤΠΕ

4318

 

ΨΥΧ

3888

ΟΙΚ

4065

 

ΠΤΠΕ

4358

 

ΨΥΧ

3899

ΟΙΚ

4178

 

ΠΤΠΕ

4368

 

ΨΥΧ

3905

ΟΙΚ

4269

 

ΠΤΠΕ

4382

 

ΨΥΧ

3910

ΟΙΚ

4322

 

ΠΤΠΕ

4422

 

ΨΥΧ

3952

ΟΙΚ

4398

 

ΠΤΠΕ

4512

 

ΨΥΧ

3988

ΟΙΚ

4454

 

ΠΤΠΕ

4545

 

ΨΥΧ

4039

 

Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας Ρεθύμνου