ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ MASTER 2 ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ, ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2024-2025

Η Υπηρεσία Συνεργασίας και Μορφωτικής Δράσης της Πρεσβείας της Γαλλίας/Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, με την υποστήριξη του Υπουργείου Ανώτατης Εκπαίδευσης, Έρευνας και Καινοτομίας της Γαλλίας, χρηματοδοτεί ένα πρόγραμμα υποτροφιών Αριστείας, που απευθύνεται σε απόφοιτους ελληνικών Πανεπιστημίων για σπουδές Μεταπτυχιακού επιπέδου (Master 2) στη Γαλλία. Για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 χορηγεί δέκα (10) υποτροφίες για Μ2 σε δημόσιο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης στη Γαλλία, ανεξαρτήτως επιστημονικού τομέα για δώδεκα (12) μήνες. 

Η υποβολή αιτήσεων για το 2024-2025 ξεκινάει στις 05/04/2024 και λήγει στις 31/05/2024 και ώρα Ελλάδος 23:00. 

Για τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τα δικαιολογητικά και τη διαδικασία υποβολής, δείτε το συννημμένο αρχείο: 

Υποτροφίες γαλλικής κυβέρνησης για σπουδές Master 2-όροι