Ανακοίνωση

Ανακοινώνεται η δυνατότητα φιλοξενίας για στέγαση φοιτητών του Πανεπιστημίου Κρήτης για τα Τμήματα Ρεθύμνου και Ηρακλείου μέχρι το τέλος του Ακαδημαϊκού έτους 2023-24 (Ιούνιος 2024), λόγω διαθεσιμότητας κενών κλινών.

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα πρέπει να είναι εντός ορίων κανονικής φοίτησης (ν+2, ν+3 - μέχρι 6 χρόνια για όλα τα Τμήματα και μέχρι 9 χρόνια για την Ιατρική Σχολή -).

Επισημαίνεται ότι το αίτημα ενδιαφέροντος αφορά μόνο στην φιλοξενία για στέγαση χωρίς την παράλληλη παροχή δωρεάν σίτισης. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να στείλουν από το ακαδημαϊκό email αντίγραφο ακαδημαϊκής ταυτότητας, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και εκκαθαριστικό και Ε1 (για οικονομικό έτος 2022) γονέων, φοιτητή και εξαρτώμενων μελών (εφόσον είναι υπόχρεοι φορολογικής δήλωσης) στη Φοιτητική Μέριμνα Ρεθύμνου ή Ηρακλείου αντίστοιχα.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας με βάση την  λήψη των αιτημάτων ενδιαφέροντος, εφόσον πληρούνται σωρευτικά τα κριτήρια του συστήματος μοριοδότησης  (π.χ. όριο εισοδήματος, έτη φοίτησης, ηλικία  κ.α.),  έως την συμπλήρωση των κενών θέσεων.

 

30/1/2024

Φοιτητική Μέριμνα Σχολών Ρεθύμνου Ηρακλείου