Ρέθυμνο/Ηράκλειο 23/5/2023

Ανακοίνωση

Ενημέρωση για το νέο σύστημα καταγραφής σιτιζόμενων φοιτητών

Στο πλαίσιο της εύρυθμης λειτουργίας του Γραφείου της Φοιτητικής Μέριμνας υπέρ της διαφάνειας και της βέλτιστης αξιοποίησης των οικονομικών πόρων που το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ) χορηγεί για τη σίτιση ετησίως στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, σας γνωρίζουμε ότι:

στα φοιτητικά εστιατόρια του Ιδρύματος στο Ηράκλειο (Ιατρική Σχολή και Φοιτητικό Κέντρο) και στο Ρέθυμνο (Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, Εστιατόριο) έχει ήδη τοποθετηθεί ειδικό σύστημα καταγραφής με φορητό σαρωτή (scanner) για την καταχώρηση των φοιτητών που είναι δικαιούχοι της δωρεάν παροχής σίτισης και λαμβάνουν πρωινό, γεύμα και δείπνο. Το σύστημα καταγραφής του Π.Κ., που αποτελείται από μια συσκευή και φορητό σαρωτή,  βρίσκεται δίπλα ακριβώς σε κάθε ταμείο εστιατορίου και στον υπολογιστή που ελέγχει τις ακαδημαϊκές ταυτότητες των προσερχόμενων για σίτιση.

Έτσι, όσοι από εσάς είστε δικαιούχοι της δωρεάν παροχής σίτισης θα χρειαστεί να ακολουθείτε τα παρακάτω βήματα φτάνοντας στο ταμείο του εστιατορίου, είτε πρόκειται για πρωινό , είτε για μεσημεριανό, είτε για βραδινό και για όσες φορές την μέρα και την εβδομάδα, χρησιμοποιήσετε την Ακαδημαϊκή σας Ταυτότητα για δωρεάν σίτιση:

Σάρωση 1: Αφού φτάσετε στο ταμείο και πριν από αυτό,  περνάτε την ακαδημαϊκή ταυτότητα (πάσο) μπροστά από το φορητό σαρωτή που αναγράφει Πανεπιστήμιο Κρήτης. Η σάρωση 1 αφορά την καταχώρηση του σιτιζόμενου στην εφαρμογή  καταγραφής του Πανεπιστημίου Κρήτης και της Φοιτητικής Μέριμνας και είναι υποχρεωτική για τον δικαιούχο φοιτητή.

Σάρωση 2: Στη συνέχεια προχωράτε στο ταμείο, σε νέα σάρωση της ακαδημαϊκής ταυτότητας (πάσο) από το προσωπικό του εστιατορίου. Η σάρωση 2 αφορά την καταχώρηση του φοιτητή στο σύστημα του εστιατορίου, το οποίο δεν είναι κοινό με το σύστημα του Πανεπιστημίου Κρήτης και είναι επίσης υποχρεωτική για τον δικαιούχο φοιτητή.

Για τυχόν διευκρινίσεις και πληροφορίες για τον τρόπο σάρωσης μπορείτε να απευθύνεστε στο προσωπικό του κάθε εστιατορίου

Η συμβολή όλων σας κρίνεται σημαντική, απαραίτητη και επιβεβλημένη για την επιτυχημένη εκτέλεση της εφαρμογής του νέου συστήματος της Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Κρήτης σε καθημερινή βάση. Η ακριβής καταμέτρηση του αριθμού των σιτιζομένων από την ακαδημαϊκή κοινότητα θα συμβάλλει σημαντικά στις προσπάθειες της Φοιτητικής Μέριμνας για ουσιαστική και ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών σίτισης και αποσκοπεί στην καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων του Ιδρύματος εις όφελος των φοιτητών. 

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία.

Για το Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας